Sensibilisering en controle in Gentse fietsstraten

26 April 2018

Sensibilisering en controle in Gentse fietsstraten

Fietsstraten zijn belangrijk voor de leefbaarheid en voor de bereikbaarheid van Gent. Fietsstraten zorgen ook mee voor meer verkeersveiligheid dankzij de specifieke verkeersregels die er gelden: zone 30, wagens mogen er geen fietsers voorbij steken... Het is belangrijk dat elke bestuurder die regels kent en ook weet dat er wordt gecontroleerd op het naleven ervan.

"Sensibilisering is belangrijk, maar met politiecontrole is de handhaving van de verkeersleefbaarheid nog sterker, ook in de fietsstraten." - Bram Van Braeckevelt, gemeenteraadslid

Raadslid Bram Van Braeckevelt drong een half jaar geleden aan bij burgemeester Termont (sp.a) om politiecontroles in de fietsstraten in te plannen. Nu er fietsstraten bij komen, herhaalde hij zijn vraag en vroeg hij intussen ook naar een stand van zaken. 

Dit leidde tot een concreet engagement om eerstdaags een brede sensibilisering te lanceren over de verkeersregels voor de fietsstraten. Dit gebeurt in samenwerking met schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw en met De Fietsambassade. Het is in ieders belang om die verkeersregels te kennen om onveilige situaties en ergernissen in het verkeer te voorkomen.

Op de vraag van Bram naar specifieke politiecontroles gaf burgemeester aan dat er midden mei controles gepland worden in de fietsstraten.

Bram reageerde tevreden. "Sensibilisering is belangrijk, maar met politiecontrole is de handhaving van de verkeersleefbaarheid nog sterker, ook in de fietsstraten."