Pak betaalbaar wonen aan met de juiste tools

21 September 2023

Pak betaalbaar wonen aan met de juiste tools

Het belangrijkste van al is echter de inzet op de verlaging van de woonkosten, die ook de energiekosten bevatten.  

Gemeenteraadslid Anita De Winter kwam vorige week in de commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen tussen op de vraag van Open Vld waarin gepolst werd naar het nut van het Wonen-in-Eigen-Streek decreet om de woningcrisis in onze stad aan te pakken, en of we daar als stad bijgevolg willen op instappen of niet. Anita vraagt zich terecht af of de verplichting van een percentage sociale woningen in grotere bouwprojecten (de 'sociale last') ook zal opnieuw ingevoerd  worden naar aanleiding van de herinvoering van de Wonen-In-Eigen-Streek regeling. 

Die verplichting hield, in het grond- en pandendecreet van 2009, in dat in grotere bouwprojecten 10 tot 20% van de woningen op private grond en 20 tot 40% van de woningen op publieke grond verplicht sociale woningen zouden moeten zijn. Het decreet van 2009 werd in 2013 afgeschaft om administratieve redenen door Europa. Enkel de Wonen-In-Eigen-Streek wordt nu heringevoerd door Vlaanderen terwijl voor sociaal wonen het andere stuk van dat decreet veel belangrijker is. Daarom stellen we ons met Groen meteen de vraag of de 'sociale last' regeling  voor sociaal wonen ook zal gereanimeerd worden.

Het ontwerpdecreet rond Wonen-In-Eigen-Streek wil het mogelijk maken dat in bepaalde regio’s in Vlaanderen de minder kapitaalkrachtige inwoners een woning kunnen kopen in de gemeente of de streek waarin ze opgegroeid zijn. Dit gaat natuurlijk om mensen die in staat zijn om een woning te kopen en veelal om mensen met hogere inkomens.

Regeling jaagt Stad op kosten

De grootste betaalbaarheidsproblemen bevinden zich echter op de huurmarkt. Daarom vulde schepen van Wonen Tine Heyse terecht aan dat de Wonen-In-Eigen-Streek regeling geen oplossing is voor de woonuitdagingen voor mensen met lage inkomens en mensen in armoede, en net voor hen willen we betaalbare woningen voorzien met ons bestuursakkoord.

"Wonen-In-Eigen-Streek regeling is geen oplossing is voor de woonuitdagingen voor mensen met lage inkomens en mensen in armoede, en net voor hen willen we betaalbare woningen voorzien met ons bestuursakkoord." - Tine Heyse, schepen van Wonen

Bovendien jaagt deze regeling de Stad op torenhoge kosten, want de stad zou 50% van elke aankoop moeten betalen. Dat geld willen we besteden aan de mensen met een zeer laag inkomen. Daarom komt er ook geen gemeentelijk reglement om in het Wonen-In-Eigen-Streek systeem mee te stappen. 

WIES werkt prijsopdrijvend

Het WIES-decreet is simpelweg geen geschikt instrument  om de wooncrisis aan te pakken. Het is niet effectief, het bereikt de verkeerde doelgroep, en zal mogelijk net een prijsopdrijvend effect hebben. Groen Gent zet andere instrumenten in om de gezinnen op de koopmarkt te ondersteunen. 

We zetten geen gemeentelijk geld in om de aankoop van een woning te ondersteunen. Wel faciliteren we dat er meer reguliere studentenhuisvesting komt om gezinswoningen voor gezinnen te vrijwaren, voeren we een sterk beleid ten aanzien van Airbnb en sturen we de vastgoedmarkt zodat er meer nuttige woningen gebouwd worden (dus niet enkel dure tweeslaapkamer appartementen).

Geen cadeaus geven

Het belangrijkste van al is echter de inzet op de verlaging van de woonkosten, die ook de energiekosten bevatten via de zeer uitgebreide werking van de Energiecentrale.

Met deze vraag en het antwoord konden wij in de commissie onze Groene stempel drukken en nog eens aantonen waar de echte wooncrisis zich situeert en hoe we daar als stad oplossingen kunnen voorzien. Niet door cadeaus te geven aan potentiële kopers, maar wel door in te zetten op sociaal wonen en het ondersteunen van kopers door de woonkosten te helpen drukken.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.