Operatie geslaagd!

30 November 2023

Operatie geslaagd!

3-2-1. Actie! Samen gaan we de strijd aan tegen vroegtijdig schoolverlaten.

In Gent verlaat een op de zeven jongeren de schoolbanken zonder getuigschrift of diploma en dat reduceert hun kansen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Om dat aan te pakken, bundelt Onderwijscentrum Gent de krachten met verschillende partners. Onder de vlag ‘Operatie geslaagd!’ gaan schoolteams van Gentse secundaire scholen uit alle onderwijsvormen, staf-, beleids- en projectmedewerkers samen de strijd aan tegen vroegtijdig schoolverlaten. Op 21 november ontmoetten ze elkaar voor een actiedag in De Punt in Gentbrugge.

Samen sterk

Vroegtijdig schoolverlaten is geen probleem van het onderwijs alleen. Het is een complex vraagstuk met diverse aanleidingen.

Het is belangrijk dat scholen en partners samenwerken om deze problematiek aan te pakken. Ik ben zeer blij met de grote opkomst op deze actiedag! Evita Willaert, schepen van Onderwijs

Leerlingen leven allemaal in een context: binnen een gezin en in een bredere sociale situatie. Die contexten maken deel uit van wie zij zijn en bepalen mee hun mogelijkheden en kansen. Mogelijkheden en kansen – of net de afwezigheid ervan – hebben op hun beurt een invloed op de draagkracht van jongeren, en dus ook op of ze al dan niet de schoolbanken zonder getuigschrift of diploma verlaten.

Om het probleem van vroegtijdig schoolverlaten efficiënt te kunnen aanpakken, moet rekening gehouden worden met verschillende aspecten uit de context van jongeren. Daarom is het enorm waardevol dat mensen uit verschillende sectoren de handen in elkaar slaan.

Alleen als er wordt samengewerkt vanuit verschillende invalshoeken, kunnen we meer jongeren gekwalificeerd laten uitstromen en hen zo meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt én in de samenleving.  Evita Willaert, Schepen van Onderwijs

Onderzoek en expertise

De actiedag van het Onderwijscentrum opende met een lezing van stads- en onderwijssocioloog Iliass El Hadioui van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. El Hadioui schetste verschillende trends die direct invloed hebben op kansenongelijkheid in het klaslokaal. Het omkeren van die trends, stelt ook hij, is een collectieve taak, een collectieve verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid werd collectief opgenomen op deze actiedag. Eerst via inhoudelijke groepssessies, daarna op een infomarkt over het ondersteunend aanbod voor het Gentse secundair onderwijs.

Het is zo belangrijk dat we blijven inzetten op minder vroegtijdig schoolverlaten en meer gelijke kansen en de sleutel ligt in samenwerking!

Wie een terugblik wil op de actiedag, vindt die hier: TERUGBLIK op Actiedag Operatie Geslaagd ‘Iedereen gekwalificeerd’ | Stad Gent

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.