Op een lege maag kan je niet leren

15 Juni 2023

Op een lege maag kan je niet leren

"Goed eten op school: dat is een samenwerking met collega-schepenen Tine Heyse en Hafsa El-Bazioui." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs

Recent onderzoek* bracht uit dat 43 % van de Vlaamse leerlingen zegt met honger aan te komen op school. Dat zijn kinderen uit gezinnen in armoede en uit gezinnen bij wie het 's morgens aan tijd ontbreekt om goed te ontbijten.

Op een lege maag kan je nochtans niet leren. De school is dé plek waar we gezinnen kunnen ondersteunen door te zorgen voor goede voeding op school.

Hier kunnen kinderen ook leren wat gezonde voeding is. In sommige scholen kunnen ze zelfs eigenhandig aan de slag bv. in de schoolmoestuin. Stad Gent zet in op meerdere projecten en beleidslijnen. 

"We bundelen onze krachten binnen onderwijs, duurzaamheid en facility management om stappen vooruit te zetten voor goede voeding op school." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs

Evita Willaert: "Goed eten op school: dat is een samenwerking met collega-schepenen Tine Heyse en Hafsa El-Bazioui. We bundelen onze krachten binnen onderwijs, duurzaamheid en facility management om stappen vooruit te zetten voor goede voeding op school.

Zo verduurzaamden we de maaltijden in het stedelijk onderwijs. We breidden de ondersteuning ook uit naar andere scholen in Gent met de lokale projecten Lekkers Op School en het Europees project School Food For Change. 

Wat doen we lokaal? 

Binnen het Gentse Stedelijk Onderwijs serveren we dagelijks een warme maaltijd aan 4.500 kinderen. We zorgen voor gezond en lekker eten dat voldoende energie geeft. We zochten en vonden een nieuwe traiteur voor deze maaltijden, dicht bij Gent. 

Daarbovenop trachten we ook onze planeet minder te belasten door in te zetten op biologische producten, korte keten en fair trade ingrediënten. We houden ook rekening met het seizoen en met dierenwelzijn.

Betaalbaar houden

Er is aandacht voor de shift naar meer plantaardige voeding door flexi-maaltijden aan te bieden. In een flexi-maaltijd bestaan de eiwitten uit 50% plantaardige en 50% dierlijke eiwitten (50/50 op weekbasis).

Met een korting op basis van het gezinsinkomen, zorgen we er ten slotte voor dat de maaltijden voor ouders betaalbaar blijven.

Burger Boef

Naast het aanbieden van maaltijden op de scholen van het stedelijke net, zetten we ook in op de ondersteuning van de scholen van andere netten. Met bijvoorbeeld Vita Mike en Burger Boef gaan kinderen in klasverband aan de slag rond gezonde voeding.

We startten ook het project Lekkers Op School. Met dat project slaan het Onderwijscentrum Gent en het OCMW de handen in elkaar met HOGent en Arteveldehogeschool. 665 kleuters uit 8 Gentse kleuterscholen krijgen een goedkopere (of in scholen met veel kinderen in kansarmoede een gratis) maaltijd.

Kans om duurzaam voedingsbeleid uit te werken

Dat gaat van een gezond 10-uurtje, tot groentjes en yoghurt als aanvulling op de brooddoos, of een warme maaltijd op scholen die dat voordien niet aanboden. 

Stad Gent biedt Gentse lagere en middelbare scholen ook het GoodFood@Schooltraject aan. In samenwerking met Rikolto-Vredeseilanden kunnen scholen begeleiding krijgen gedurende één schooljaar om een duurzaam voedingsbeleid uit te werken. 20 scholen kunnen daarop intekenen. 

Tijd om ook vanuit Vlaanderen in gang te schieten

Ook in het Vlaams Parlement is het thema van de lege brooddozen en gebrek aan een gezonde maaltijd niet meer van de agenda weg te branden. Zo werd er onder andere een hoorzitting rond het thema georganiseerd.

Er komt er meer druk om warme schoolmaaltijden te voorzien om te vermijden dat kinderen niet tot leren komen, vanwege de honger.

Helaas blijkt dat de huidige NVA-minister van Onderwijs geen oor heeft naar de argumenten. De minister wil niet horen van maatregelen die niet strikt tot de 'kennisoverdracht' behoren.

Gemiste kans

Een gemiste kans om onderwijs en welzijn te verenigen, gezien de school dé plek is om aan alle kinderen te bereiken, hen een evenwichtige maaltijd aan te bieden en hun welzijn te verhogen. Want met een volle maag voel je je goed en kan je leren. 

* PIRLS-onderzoek: een internationaal vergelijkend onderzoek naar leerlingenprestaties in begrijpend lezen

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.