OCMW sluit deze bestuursperiode af met een gezonde financiële balans

13 Juli 2018

OCMW sluit deze bestuursperiode af met een gezonde financiële balans

  De OCMW-raad  heeft voor de laatste keer tijdens deze legislatuur een budgetwijziging goedgekeurd.  “De balans is positief en er wordt een financieel gezond OCMW doorgegeven aan het volgend bestuur” stelt OCMW-fractievoorzitter Liliane De Cock. “Dat is belangrijk want een arm OCMW kan nooit werk maken van meer kansen voor alle Gentenaars. En niet dankzij, maar ondanks de maatregelen van andere overheden die de financiën voortdurend onder druk zetten door steeds meer taken door te schuiven naar het lokale bestuur.”

De Groen-fractie is  tevreden dat meerdere innovatieve projecten blijven doorlopen of nog worden verruimd (Geïntegreerd Breed Onthaal, Ankerkracht, Dampoort Knapt op), indien nodig met eigen middelen. Er is ook nog steeds budget  voor een nieuwe oproep voor projecten van het middenveld binnen de strijd tegen (kinder)armoede. “Dat dit een dringende noodzaak blijft werd recent nog duidelijk toen de armoedecijfers bekend werden. Ondanks de vele en goede inspanningen die onze mensen en de vele andere partners in Gent leveren, blijft het risico voor kinderen om in armoede op te groeien nog steeds te groot. Het tij kan maar echt keren wanneer alle overheden structurele maatregelen nemen, en hun engagementen nakomen!” stelde Liliane resoluut.

Liliane betreurde namens de fractie ook  dat het aantal artikel 60 tewerkgestelden gedaald is en hoopt dat we dit in de toekomst terug zullen zien toenemen. Liliane refereerde ook naar de inkanteling van de OCMW-raad in de gemeenteraad. Ze is positief gestemd dat de diensten nu al onderzoeken hoe het OCMW-patrimonium kan ingezet worden met een maximale meerwaarde voor betaalbaar wonen. Tenslotte sprak ze nog de hoop uit dat de focus op het sociaal beleid in Gent niet zal verzwakken en dat de goede samenwerking en open dialoog met de verschillende diensten en middenveldorganisaties behouden blijft.