Nieuwe sociale woningen in Rooigem

17 Juli 2020

Nieuwe sociale woningen in Rooigem

In de Peerstraat komen nieuwe sociale woningen voor tientallen gezinnen. En die zijn dringend nodig. Meer dan 11.000 gezinnen staan op de wachtlijst. Helaas moeten hiervoor twee oude eiken wijken.

Er zijn nog 11.000 wachtenden voor u

In Gent staan er meer dan 11.000 (!) gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. Het gaat hier om een alleenstaande mama met haar kinderen, een Gentse opa die hard heeft gewerkt, maar er nooit iets aan over hield, een jong gezin dat is gevlucht voor veroordeling wegens hun overtuigingen en in Gent een nieuwe veilige thuis zoekt. Het zijn 11.000 individuele verhalen van mensen die recht hebben op een sociale woning.

In Gent staan er meer dan 11.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. 

Tegelijk kennen we allemaal de verhalen over de staat van sommige van de huidige woningen. Een historisch probleem dat niet snel op te lossen is, maar wel een dat dit stadsbestuur aanpakt. Het stuk grond tussen de Peerstraat en de Boomstraat is bouwgrond in het bezit van de Gentse sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent. Met de groeiende wachtrijen is het noodzakelijk dat er hier nieuwe sociale woningen komen.

Groen voor de buurt

Tegelijk hebben onze Gentse buurten meer groen nodig. De komende jaren zet Stad Gent sterk in op vergroening en ontharding. Bij elke heraanleg komt er extra groen in de stad. Eind mei kondigde Gent al aan dat de straten rond dit stuk bouwgrond zullen heraangelegd worden. Hierbij komen er onder meer 180 extra bomen in het straatbeeld. Hier vind je meer info.

Dit voorjaar ondertekende Stad Gent ook een charter waarbij het belooft om deze legislatuur 10.000 extra bomen aan te planten op haar grondgebied.

“De Bomen zouden een verhuis niet overleven, ook dit is onderzocht.”

Het bestuur van WoninGent en het stadsbestuur, dat de bouwaanvraag moet goedkeuren, denken dan ook aan de leefkwaliteit van de nieuwe bewoners en de buurt. Er moet dus niet enkel gebouwd worden, er moet ook groen blijven, leefruimte voor de wijk. Niet vorige maand, maar wel in mei 2018, kozen WoninGent en het stadsbestuur dat de vergunning verleende voor een plan waar ook groene ruimte wordt gecreëerd. Een keuze voor wonen en natuur, omdat naast 23 woningen en 9 appartementen meer dan de helft van het terrein groen blijft en meer dan een vierde blijft zelfs publiek toegankelijk voor de buurt.

‘Wat met de bomen die erop staan?’ is natuurlijk een vraag die tijdens de planning is onderzocht. Kunnen we errond bouwen, kunnen we anders bouwen? Neen zo blijkt, niet als we zoveel mogelijk van de 11.000 wachtenden een nieuwe sociale woning willen geven binnen de budgettaire beperkingen.

Kunnen we de bomen dan verhuizen? Want ook dat is natuurlijk onderzocht. Ook hier bleek het antwoord negatief. Héél wat bomen kunnen we vandaag de dag gewoon verhuizen, maar dit zijn oude eiken en die blijken enorm moeilijk te verplaatsen. Er is geëvalueerd dat de bomen een verhuis hoogstwaarschijnlijk niet zullen overleven. Daarom werd er eind 2018 dan ook een kapvergunning gegeven.

Geen verdere vertraging

De bouwaanvraag is dus meer dan twee jaar geleden goedgekeurd, de werken zullen dan ook zo snel mogelijk beginnen. Elke wijziging van plannen brengt opnieuw jaren vertraging met zich mee en betekent een financiële aderlating voor WoninGent omdat eerdere engagementen niet kunnen worden nagekomen.

Gentenaars hebben echt nood aan deze betaalbare sociale woningen. Het project zal dus doorgaan, goed doordacht, na eerst alle elementen in de weegschaal gelegd te hebben, voor de leefkwaliteit van de nieuwe bewoners en de buurtbewoners.

Meer beschermd groen

Het stadsbestuur werkt aan de bescherming van 140 extra hectare groen en 255 extra hectare bestaand groen.

Het stadsbestuur werkt aan de bescherming van 140 extra hectare groen en 255 extra hectare bestaand groen via het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Groen (RUP Groen). Het RUP Groen wil de bestaande groengebieden in Gent beschermen en nieuwe ontwikkelingen als bosuitbreiding, natuurontwikkeling of parken mogelijk maken. Het voorontwerp staat al online en vind je hier terug. Steun mee het RUP Groen en kies ook voor meer groen in Gent.

Heb je vragen? Contacteer ons gerust!

Hou er wel rekening mee dat ook wij met vakantie zijn van 18 juli tot en met 9 augustus.