200 bomen voor Nekkersputstraat en omliggende straten

12 Mei 2020

200 bomen voor Nekkersputstraat en omliggende straten

"De Nekkersputstraat, de Peerstraat en een deel van hun aansluitende straten zijn dringend aan vernieuwing toe. De riolering is sterk verouderd en moet volledig worden vervangen. Daar maakt de stad gebruik van om de straten volledig te heraanleggen. Met meer plaats voor voetgangers en fietsers én veel meer groen", zegt Filip Watteeuw.

Het heraanlegproject omvat maar liefst 9 straten: Nekkersputstraat, Peerstraat, Perzikstraat, Druifstraat, Bellefleurstraat, Nimfenstraat, Folke Bernadottestraat, Jozef De Veusterstraat en een deel van Kraaidam. Omdat het projectgebied quasi aansluit op het natuurgebied Bourgoyen wordt het groene karakter van het natuurgebied doorgetrokken tot in de woonstraten. Daarom wordt maximaal ingezet op ontharding en worden waar mogelijk, bestaande groenzones vergroot of extra groenstroken bij gecreëerd.

180 nieuwe bomen

De parkeerstroken krijgen een waterdoorlatend oppervlak. Zo kan het regenwater insijpelen in de ondergrond en stroomt het niet rechtstreeks de riool in.  Zo wordt een bijdrage geleverd aan een klimaat robuuste stad. Momenteel staan er in deze straten ongeveer 140 bomen. Na de heraanleg zijn dit er 320. Er komen dus bijna 200 bomen bij. Het groen zorgt niet alleen voor aangename straten, maar levert ook hier weer een bijdrage aan een klimaat robuuste stad.

Ook het sluipverkeer en de hoge snelheden worden met de heraanleg aangepakt.  Door de straten te versmallen en op kruispunten verhoogde inrichtingen te voorzien,  verkeerskussens en asverschuivingen aan te leggen. Waar mogelijk worden de straten onthard. Eveneens een ingreep die op alle vlakken een win-win betekent voor de bewoners: aangenamer, veiliger, tragen én groener.

De realisatie is voorzien voor midden 2021.

Nekkerputstraat_2.jpgBeeld: Stad Gent

Beeld: Stad Gent