Netheidsrapport 2021: steeds meer afval in de openbare vuilnisbakken

22 April 2022

Netheidsrapport 2021: steeds meer afval in de openbare vuilnisbakken

Op de gemeenteraadscommissie MPF van april werd het Netheidsrapport 2021 kort besproken. Het rapport maakt duidelijk dat er nog steeds meer afval op het Gentse openbaar domein achtergelaten wordt. Opvallend is de bijna 1000 ton extra afval dat wordt achtergelaten in de publieke vuilnisbakken van IVAGO. Een toename met 85% op vijf jaar tijd. Er is wel minder zwerfvuil, en de stijgende trend van sluikstort lijkt gekeerd. Op de commissie van mei zal een addendum worden toegevoegd met data op wijkniveau. De bespreking van het globale rapport ten gronde is dan voorzien.

Sluikstort

Wat betreft het sluikstorten: het totaal gewicht opgehaalde sluikstorten is afgenomen met 10% tegenover 2020, van 996 ton naar 895 ton. Er wordt ook steeds meer sluikstort gemeld: bijna 48.000 meldingen in 2020 ofte +12%. Dat is goed voor de dataverzameling en stelt IVAGO en stadsdiensten in staat om kort op de bal te blijven spelen. Gentenaars steunen IVAGO en Stad Gent op die manier dus ook. IVAGO haalde zelf 2% meer sluikstorten op. Sluikstort blijft een uitdaging, de stijgende trend zet zich echter niet door. Er zijn wel tekenen van een verschuiving richting kleinere sluikstorten.

Zwerfvuil

Wat betreft zwerfvuil: er werd minder zwerfvuil bijeen geveegd (-14%), maar de openbare vuilnisbakken kregen een pak meer afval te slikken: +28% in vergelijking met 2020. In vergelijking met 2016 namen het tonnage afval in openbare vuilnisbakken met niet minder dan 85% toe, van 960 ton naar 1776 ton. On the go consumptie verhoogt de afvaldruk op het openbaar domein en ook misbruik van openbare vuilnisbakken blijft een uitdaging.

Het afval dat in de IVAGO-vuilnisbakken belandt, verdubbelt bijna! De oplossing voor een proper Gent ligt dus vooral in afvalpreventie, in zero waste-initiatieven. Want zelfs als we allemaal proper de vuilnisbak gebruiken, blijven we eigenlijk vervuilen. - Bram Van Braeckevelt

Community

De community die zich inzet voor een Proper Gent leeft: Propere Pierkes maken hun buurt schoon en ook scholen en verenigingen doen mee. De Gentsche Gruute Kuis kende een speciale corona-editie.  

Sensibilisering en preventie

We blijven inzetten op sensibilisering en preventie. De Gemeenschapswachten blijven aanbellen aan deuren en spreken mensen aan om uit te leggen en te tonen hoe men afval correct dient aan te bieden. In 2020 deden zij meer dan 5000 van zulke sensibiliseringsacties. Campagnes als ‘Mag ik je peuken’ werden uitgerold en positief geëvalueerd.

Meer dan 20.000 gezinnen ontvangen een sociale tegemoetkoming in de afvalkosten.

Handhaving

De handhaving nam toe. Het aantal vaststellingen sluikstort lag in 2021 hoog, met bijna een verdubbeling in aantal ten opzichte van 2020 (+78%). Ook handhaving op het correct aanbieden van afval en op zwerfvuil werd versterkt, en ook daar werden meer vaststellingen gedaan.

Data

Datagedreven aanpak: op de commissie MPF van mei worden de wijkdata voorgesteld, die het mogelijk maken meer op maat te werken. We voeren ook analyses uit op basis van de sluikstortmeldingen. Eigen acties worden steeds geëvalueerd en de impact wordt gemeten.

 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.