Een jaarrapport in de vorm van een tekening: de opvoedingswinkel licht toe

05 Maart 2020

Een jaarrapport in de vorm van een tekening: de opvoedingswinkel licht toe

Een kind opvoeden gebeurt dag na dag. Vaak is het leuk en uitdagend, maar soms loopt het niet altijd even gemakkelijk. Elke ouder of opvoedingsverantwoordelijke (begeleider, pleegouder, leerkracht, grootouder...) is weleens op zoek naar een klankbord over de opvoeding van (zijn) kinderen en naar wat opvoedingshulp. Daarvoor kan iedereen terecht bij de Opvoedingswinkel Gent.

De Opvoedingswinkel Gent is een neutrale geïnteresseerde gesprekspartner die mee zoekt naar nieuwe inzichten, tips of ideeën die het best bij de voorgelegde situatie passen. Ouders kunnen er terecht voor alle kleine en grote vragen over opvoeden. De Opvoedingswinkel Gent is er voor àlle ouders en opvoedingsverantwoordelijken uit de regio van Gent met vragen over ouderschap en opgroeien van kinderen (0-21 jaar).

Waakzaam zorgen voor tieners

De werking van de opvoedingswinkel gebeurt zowel in de eigen lokalen in de St. Margrietstraat, of op verplaatsing bv. via de 18 oudergroepen of op events zoals de week van de opvoeding. Sinds 2015 maakt de opvoedingswinkel over al haar activiteiten een jaarrapport in de vorm van een overzichtelijke infographic.

“Ouders van allerlei achtergronden en met kinderen van diverse leeftijden vinden hun weg naar de Opvoedingswinkel. Ze geven zelf aan dat maatschappelijke evoluties druk zetten op het ouderschap én op hun kinderen." - Elke Decruynaere, schepen van Opvoeding

Het overzicht van 2019 werd afgerond en toont een aantal opmerkelijke cijfers. Met 1.109 individuele vragen in 2019 wordt een stijging van 18% gerealiseerd t.o.v 2018. De vragen kwamen hoofdzakelijk van ouders (76%) en van professionelen (18%). Er is ook een stijging te bemerken van vragen die zich situeren in een opvoedingsnood of crisissituatie (11%). Nieuw in het aanbod vorig jaar waren de 3 reeksen rond ‘waakzaam zorgen voor tieners’. Dit thema wordt ook in 2020 verdergezet omdat het blijkt te voldoen aan een grote vraag van ouders.

Stijging bij kinderen 0 tot 3

Vragen over lagereschoolkinderen en tieners tot 13 jaar vormen de grootste moot en verder had 1 op 5 vragen betrekking op pubers tot 18 jaar. Er viel ook een stijging te bemerken van de vragen over kinderen van 0 tot 3 jaar. In 7 op de 10 gevallen is het een mama die aanklopt met een vraag, bij 2 op 10 komen beide ouders naar het gesprek en 1 op 10 van de vragen komt van een papa. 30% van de gezinnen waren eenoudergezinnen, 8% betrof nieuw samengestelde gezinnen. Een derde van de ouders heeft een migratieachtergrond, een derde bevindt zich in een kwetsbare context.

Balans tussen controle en autonomie

Ouders zoeken vooral ondersteuning bij het kunnen hanteren van een breder gamma aan strategieën voor positief opvoeden, het opvoeden vanuit verbinding, het zoeken naar oplossingsgerichte Kidsskills voor hun kinderen, het waakzaam zorgen, ontmoeting, zelfzorg in een steunend netwerk, weerbaarheid en sociale vaardigheden thuis en op school, ASS/ADHD en samenwerking tussen ouders en school. In 2019 waren de meest voorkomende gespreksonderwerpen het balanceren tussen controle en autonomie, emotieregulering, oplossingsgericht denkvermogen bij kinderen, overspannen maatschappij en welbevinden, digitale trends, ASS/ADHD en ouderschap na scheiding.

It takes a village to raise a child

Elke Decruynaere: “Ouders van allerlei achtergronden en met kinderen van diverse leeftijden vinden hun weg naar de Opvoedingswinkel. Ze geven zelf aan dat maatschappelijke evoluties druk zetten op het ouderschap én op hun kinderen. Het aanbod in de wijken toont ons dat het loont om ouders in hun vertrouwde omgeving op te zoeken. Steun zoeken is niet gemakkelijk, en toch doen ouders dat. Zo bouwen ze aan een stevig netwerk om de soms hobbelige weg van het opvoeden op te gaan. Het oude Afrikaans gezegde zegt: 'It takes a village to raise a child'. Onze stad is geen dorp. En onze stad biedt zoveel kansen. Maar tegelijk is het soms moeilijker om er een netwerk uit te bouwen. Gezinnen kunnen de indruk krijgen er alleen voor te staan. Vanuit het gezinsbeleid wil ik die netwerken van ouders met elkaar én met professionele ondersteuners versterken, zodat ze stevig in hun schoenen hun kinderen kunnen ondersteunen in het opgroeien.”

Bekijk hier het jaarrapport 2019 als infographic.