Huiskamergesprek met Tine Heyse

Tine Heyse is nu 5,5 jaar schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid. Daarvoor werkte ze meer dan tien jaar bij Greenpeace. Wil je graag met Tine in gesprek gaan over haar grootste verwezenlijkingen en over de uitdagingen voor de toekomst? Nodig haar dan uit voor een boeiend gesprek bij jou thuis en nodig al je vrienden en kennissen uit.

 

In dit huiskamergesprek vertelt Tine kort over haar persoonlijke ervaring als schepen en licht ze één project toe dat ze verwezenlijkte (zie hieronder). Geïnteresseerd? Kies dan één van de data en een thema, en laat het weten via [email protected].

 

We verwachten bij de huiskamergesprekken dat de gastvrouw of -heer zelf mensen uitnodigt voor het gesprek. Een volle living is leuker en levert ook interessantere gesprekken op. We kunnen je hier wel wat in ondersteunen en maken een evenement op onze website, indien gewenst. Je kan er ook voor kiezen om het evenement gesloten te houden en alleen je eigen vrienden en kennissen uit te nodigen. We mikken in elk geval wel op 15 à 20 aanwezigen.

 

Mogelijke data:

Zondag 1 juli Maandag 9 juli Donderdag 12 juli Dinsdag 21 augustus
Maandag 2 juli Dinsdag 10 juli Zondag 19 augustus Woensdag 22 augustus
Zondag 8 juli Woensdag 11 juli Maandag 20 augustus Donderdag 23 augustus

 

 

 

Propere lucht voor Gent:

 

Populaire 'citizen science' of burgerwetenschapsprojecten zoals Airbezen en Curieuzeneuzen tonen aan dat burgers wakker liggen van een gezonde luchtkwaliteit. Stad Gent staat zij aan zij met haar burgers en maakt werk van een betere luchtkwaliteit. Schepen Tine Heyse geeft uitleg bij de Gentse beslissing om een lage-emissiezone in te voeren vanaf 2020 en staat ook stil bij de impact van vervuilende houtkachels op de Gentse luchtkwaliteit.

 

Duurzaam eten met Gent en Garde:

 

Met haar duurzame voedselstrategie Gent en Garde trekt Stad Gent overtuigend de kaart van de korte keten. Onze stad krijgt hiervoor aandacht in binnen- én buitenland. Tine Heyse licht toe hoe stadsgerichte landbouwprojecten zoals De Goedinge in Afsnee het verschil maken voor conventionele landbouwers én kansen bieden voor startende boeren. Met Foodsavers Gent gaat Stad Gent de strijd aan tegen voedselverspilling en creëert ze een win-win op meerdere fronten.

 

Gent Klimaatstad:

 

Met Gent klimaatstad werken we verder aan een stad die zuinig is met energie, inzet op hernieuwbare energie en geen fossiele brandstoffen meer gebruikt. Dit betekent dat we niet langer verwarmen met aardgas. Om onze bewoners en bedrijven hierop voor te bereiden, staan we hen financieel, technisch en administratief bij. Op die manier kan iedereen wonen en werken in gebouwen die toekomstbestendig zijn.