Het Houtdok: Jachthaven? Zwemzone? Of allebei?

19 Oktober 2023

Het Houtdok: Jachthaven? Zwemzone? Of allebei?

De geplande jachthaven in het Houtdok doet heel wat stof opwaaien. Buurtbewoners willen liever geen jachthaven. Wat is er precies aan de hand? Kan de Stad dit tegenhouden? Schepen Filip Watteeuw legt uit.

‘Een jachthaven? Dat past hier niet…’

De Vlaamse Waterweg, eigenaar en beheerder van het Houtdok, heeft plannen om in het Houtdok een jachthaven te maken. Veel mensen uit de buurt zien dat niet zitten. Ze vrezen dat de jachthaven een te grote verandering zal betekenen voor de buurt.

“Bezorgdheden van de buurtbewoners over de jachthaven mogen we niet zo maar negeren,” zegt schepen Filip Watteeuw, “we gaan daarom samen met de buurtbewoners in gesprek met de Vlaamse Waterweg om te bekijken of én op welke manier met die bezorgdheden kan worden omgegaan, rekening houdend met het bestaande RUP.”

Een RUP? Wat is dat voor een beest?

Een Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP), legt de bestemming van een gebied vast voor ontwikkelingen op lange termijn. Eens het vastligt, kan het niet zo makkelijk worden gewijzigd. Het is goed dat er zekerheid is voor een langere periode. Zo weet iedereen wat de plannen ongeveer zijn voor een bepaald gebied. Dat biedt de kans om invullingen en ontwikkelingen vast te leggen. Het RUP Groen bijvoorbeeld zorgt ervoor dat groengebieden kunnen worden beschermd. Omdat een RUP zaken vastlegt op lange termijn wordt bij de opmaak van een RUP niet over één nacht ijs gegaan. De opmaak van een dergelijk RUP kent een lang proces en er worden heel wat stappen doorlopen, waaronder een openbaar onderzoek. Burgers hebben op dat moment de mogelijkheid om bezwaar in te dienen.

RUP Oude Dokken

Wat waar mag komen in de Oude Dokken wordt geregeld via het RUP Oude Dokken. Dit RUP is de basis voor het stadsvernieuwingsproject rond het Houtdok, het Achterdok en het Handelsdok. In het RUP is ook een jachthaven aan het Houtdok voorzien. In 2011 keurde het toenmalige Gentse Stadsbestuur het RUP Oude Dokken goed. Het toenmalige paarse stadsbestuur, bestaande uit Open VLD en Sp.a (nu Vooruit), keurde dit RUP goed. GROEN stemde toen tegen dit RUP.

Hoewel in 2011, toen er een openbaar onderzoek liep, buurtbewoners zich niet hebben uitgesproken tegen de komst van een jachthaven doen ze dit nu duidelijk wel.

“Tijden en inzichten zijn veranderd” zegt schepen Watteeuw, “we moeten op zijn minst de tijd nemen om een stapje achteruit te doen, te luisteren en te kijken of we kunnen bijsturen.”

Ook schepen Watteeuw wil graag een zwemzone: “De voorbije jaren heeft de stad Gent met de Vlaamse Waterweg afspraken gemaakt om in het Houtdok ruimte te vrijwaren voor een zwemzone. Dat is zo afgesproken en voorzien. De kwaliteit van het water en het slib zijn nog te slecht om die nu al open te stellen, maar we blijven uiteraard verder ijveren voor meer open zwemwater in Gent.”

Dan wijzigen we toch gewoon het RUP?

Een aanpassing van een RUP is niet onmogelijk, maar duurt snel 5 à 6 jaar.  Als we vandaag beslissen om het RUP aan te passen, heeft de eigenaar van een grond of zone gedurende die periode het recht om te bouwen zoals het RUP bepaalt. De stad is echter geen eigenaar van het Houtdok en dus ook niet van de geplande jachthaven. Dat is in handen van de Vlaamse Overheid. Als eigenaar kan je wel beslissen om voorlopig niet te bouwen.

Zo heeft de Stad Gent, onder impuls van GROEN ervoor gezorgd dat er meer park, minder bebouwing langs de kaaien en minder verharding wordt gerealiseerd dan oorspronkelijk in het RUP opgenomen.

Momenteel is de Vlaamse Waterweg op zoek naar een concessiehouder die de jachthaven kan uitbaten. Voorlopig zijn er echter nog geen kandidaten.

Waarom een jachthaven? Liever een zwemzone!

Ook schepen Watteeuw wil graag een zwemzone: “De voorbije jaren heeft de stad Gent met de Vlaamse Waterweg afspraken gemaakt om in het Houtdok ruimte te vrijwaren voor een zwemzone. Dat is zo afgesproken en voorzien. De kwaliteit van het water en het slib zijn nog te slecht om die nu al open te stellen, maar we blijven uiteraard verder ijveren voor meer open zwemwater in Gent.”

Nieuwsbrief Filip 

Op de hoogte blijven van het nieuws van en over Filip? Schrijf je dan in op de persoonlijke nieuwsbrief van Filip.