Hoofddoek op school?

06 Juli 2018

Hoofddoek op school?

Er was deze week wat heisa rond hoofddoeken in het stedelijk secundair onderwijs. In de Gentse secundaire stadsscholen is er nu geen duidelijke regeling rond de hoofddoek: in sommige reglementen is die verboden, in andere wordt er niets over gezegd. Schepen Elke Decruynaere wou de jaarlijkse update van het schoolreglement aangrijpen om ze te verduidelijken en aan te passen aan de rechtspraak. Op die manier zou de hoofddoek toegelaten worden, tenzij de directeur dit anders beslist, bijvoorbeeld tijdens praktijkvakken, bij sport e.d. of als er groepsdruk ontstaat. In het voorstel kon een school dus nog steeds een verbod opleggen, mits voldoende gemotiveerd. Dit voorstel stuitte echter op hevig verzet en leidde tot een politiek klimaat dat een onmiddellijke oplossing onmogelijk maakte. Hierop werd beslist om geen algemene reglementsaanpassing door te voeren, maar school per school de reglementen te analyseren en aan te passen waar zich problemen stellen.

 

“Ik vond het een bestuurlijke beslissing om in overeenstemming te zijn met de rechtspraak hierover. Ofwel schiep ik als schoolbestuurder een eenduidig kader tegen 1 september, ofwel was het wachten op een klacht van een leerling,” legt Decruynaere uit.

Het Lokaal Overleg Platform zal hierover verdere afspraken bespreken over de netten heen in een werkgroep die al vroeger onder impuls van schepen Elke Decruynaere opgestart werd. Op iets langere termijn zal het college dan een uiteindelijke beslissing nemen voor de stadsscholen. 

En voor wie er aan zou twijfelen, ons verkiezingsprogramma blijft duidelijk kiezen voor actief pluralisme: “Binnen het kader van het pedagogisch project van de school moet iedereen zichzelf kunnen zijn op school. Elke leerling moet zelf kunnen beslissen over het dragen van religieuze symbolen, met respect voor elkaars overtuiging, ook voor zij die beslissen om geen symbool te dragen.”