Gokkantoren in Gent onder de loep

29 Februari 2024

Gokkantoren in Gent onder de loep

Van het federale tot het lokale niveau, overal werkt Groen mee aan een verstrengd, consequent gokbeleid.   

Het gokbeleid wordt op alle beleidsniveaus steeds sterker onder de loep genomen. Van een verstrengde gokwet in het federale parlement tot strengere vergunningen voor gokkantoren in gemeenten, overal wordt het gokbeleid aangescherpt. Ook in Gent, waar er sinds dit jaar maar vier kantoren meer actief zijn.

En terecht, gokken kan leiden tot ernstige verslaving, financiële instabiliteit en psychische stress. Ook in Gent is deze maatschappelijke tendens naar verscherping van het gokbeleid zichtbaar. Door een verstrenging bij het vergunnen van fysieke gokkantoren zijn er in Gent in 2024 slechts vier kantoren meer actief. Sinds 2021 zijn er 18 aanvragen geweigerd, deze aanvragen waren te dicht bij een school, plaats waar veel jongeren samenkomen of een ziekenhuis. 

De gevaren van gokken steeds meer erkend

Op verschillende niveaus wordt gokken aangepakt. In januari 2024 werd onder leiding van Groen-parlementslid Stefaan Van Hecke de gokwetgeving een pak scherper. 

De belangrijkste aanpassingen zijn een algemene leeftijdsgrens van 21 jaar voor elke vorm van gokspelen, een verbod op het aanbieden van bonussen en een principieel reclameverbod.

Deze verstrengingen zijn ook nodig. Onderzoeken tonen aan dat er de jongste jaren een fikse toename van het aantal gokkers was.

Vooral jongeren zijn extra vatbaar voor verslavingen, een doelgroep die dus extra aandacht verdient. Deze verstrengde gokwetgeving gaf voor Groen Gent aanleiding om ook op het Gentse niveau ons gokbeleid onder de loep te nemen. 

Nieuwe gokbeleid in gemeenten sinds 2021

Want ook op het lokale niveau is er steeds meer mogelijk, vooral als het gaat over de fysieke gokkantoren.

Sinds 2021 hebben gokkantoren immers een convenant met de Stad nodig, een soort samenwerkingsovereenkomst. Dat convenant wordt verleend door een lokaal kansspelcommissie en pas wanneer dat convenant er is, kan een vergunning verleend worden.

Voor het verkrijgen van een convenant mag een gokkantoor niet nabij een school, ziekenhuis of plaats waar veel jongeren samenkomen staan.

Voor het verkrijgen van een convenant mag een gokkantoor niet nabij een school, ziekenhuis of plaats waar veel jongeren samenkomen staan.

Sinds 2021 konden tal van gokkantoren over heel Vlaanderen daarom geen vergunning meer bekomen. Ze waren te dicht bij een locatie waar te veel jongeren of andere kwetsbare groepen samenkwamen. 

In sommige steden zoals Mechelen en Genk is er geen enkel gokkantoor meer te vinden. Als er één partij is die strijdt voor een consequent, streng gokbeleid, dan is het Groen. Ook in Gent evalueren we dus graag ons beleid rond de fysieke gokkantoren. 

Het resultaat van vier jaar strenger gokbeleid

Momenteel ligt het toekennen van dat convenant in Gent bij de burgemeester en het schepencollege. Groen-fractieleider Fourat Ben Chikha vroeg op de commissie Veiligheid hoe het zit met de Gentse gokkantoren sinds 2021.

Heeft de sterkere rol van de gemeente ook in Gent iets teweeg gebracht?

Sinds de aanpassing van de kansspelwet, die de basis vormt van deze nieuwe werking met convenanten, zijn er in totaal 20 aanvragen van gokkantoren ontvangen. Daarvan zijn er 18 geweigerd.

"Het is duidelijk dat we ook in Gent met een verstrengde kritische blik kijken naar de fysieke gokkantoren en zo de meest kwetsbaren in onze samenleving beschermen." - Fourat Ben Chikha, fractieleider Groen Gent

De plaats van deze gokkantoren werd in een totaalcontext bekeken en geëvalueerd. Twee aanvragen zijn momenteel nog in behandeling en twee kantoren zullen vermoedelijk in het voorjaar van 2024 nog een aanvraag indienen.

Dit heeft ertoe geleid dat er momenteel dus nog maar vier wedkantoren actief zijn op het Gentse grondgebied.

Op die manier voldoen we als Gent aan de beleidsdoelstelling: de bestrijding van de negatieve effectieven van problematisch gokken en gokverslaving alsook het maximaal vermijden van potentiële risico's. 

Onze Groen-fractieleider reageert hierop tevreden: "We zijn blij dat we dit punt op de agenda konden zetten."

"Het is duidelijk dat we ook in Gent met een verstrengde kritische blik kijken naar de fysieke gokkantoren en zo de meest kwetsbaren in onze samenleving beschermen."

Van het federale tot het lokale niveau, overal werkt Groen mee aan een verstrengd, consequent gokbeleid. 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.