Gentse voortuinen blijven tuinen

17 Oktober 2019

Gentse voortuinen blijven tuinen

Voortuintjes kunnen niet worden omgebouwd tot een parkeerplaats. Schepen Filip Watteeuw, bevoegd voor publieke ruimte, bevestigt dat met een nieuwe richtlijn.

Niet privatiseren

Voortuintjes zorgen voor meer groen in de stad. Door ze in te richten als parkeerplaats gaat niet alleen kostbaar groen verloren, maar moet bovendien de toegang tot de voortuin vrij blijven om erop te kunnen parkeren. Daardoor is de plaats op straat niet meer beschikbaar om er te parkeren. De eigenaar van de voortuin privatiseert zo een stukje van het openbaar domein. Door het wegnemen van openbare parkeerplaatsen wordt de parkeerdruk nog meer verhoogd.

Bevestiging bestaande maatregel

De maatregel die voortuinen beschermt, is op zich niet nieuw. Ook voorheen mochten voortuinen in principe niet gebruikt worden als parkeerplaats. De verwarring is ontstaan door de nieuwe regelgeving van Vlaanderen. Die laat toe om in sommige gevallen af te wijken van bijzondere plannen van aanleg (BPA’s) en verkavelingen die ouder zijn dan vijftien jaar. Stad Gent heeft daarom ter verduidelijking een nieuw beleidskader gemaakt, het Ruimtelijk Rendement, waarin staat wat wel en niet kan. Sommige bestaande regels worden hierin bevestigd, bijvoorbeeld die rond de voortuintjes.

Bewoners met een vergunning voor een voortuinparkeerplaats mogen die behouden.