Gent versterkt de stem van mensen in armoede

20 Februari 2020

Gent versterkt de stem van mensen in armoede

De gemeenteraad van februari verlengde de subsidie-overeenkomsten met drie armoedeverenigingen.  "Mensen in armoede financieel en materiaal sterker maken is één ding, maar hen als mens sterker maken is even belangrijk", zegt Evita Willaert.

Met de bijkomende doelstellingen in de overeenkomsten wordt er onder meer ingezet op het versterken van de stem van mensen in armoede. Het emancipatorische is voor Groen een essentieel onderdeel van een volwaardig armoedebeleid. Al te vaak immers denken wij dat we wel weten wat het is om in armoede te leven, denken we te weten wat hun mening is over een heikel punt.

Daarnaast mikken we op een coherente samenwerking tussen de drie verenigingen zodat ze hun werking kunnen versterken en een meer diverse groep van Gentenaars in armoede kunnen bereiken.

Jong Gent in actie mee betrokken

"Met deze overeenkomsten doen we trouwens nog meer: we willen ook praktijkgericht onderzoek opzetten om hun noden aan ondersteuning beter in kaart te brengen, en te kijken hoe we als stad hierop kunnen inspelen. Vanuit dezelfde noodzaak: mensen in armoede meer stem geven. Daarom appreciëren we ook dat Jong Gent in actie bij deze overeenkomsten betrokken wordt. Want als je jong bent, en in armoede moet leven, is de kans dat je stem niet gehoord wordt nog groter natuurlijk", lichtte Evita toe tijdens haar tussenkomst op de gemeenteraad.

We zetten hiermee een nieuwe krachtige stap om de strijd tegen armoede in onze stad, samen met de verenigingen, verder aan te gaan.