Gent streeft naar menswaardig inkomen met extra steun

05 Oktober 2023

Gent streeft naar menswaardig inkomen met extra steun

"Wij willen niet dat er gemorreld wordt aan een ‘menswaardig inkomen." - Anita De Winter, gemeenteraadslid en BCSD-lid  

In het Bijzonder Comité voor De Sociale Dienst van het OCMW, stelde onze Groen-fractie herhaaldelijk vast dat steeds minder cliënten in aanmerking komen voor de aanvullende financiële hulp op het leefloon. Dit heeft te maken met het onevenwicht tussen inkomsten en de uit de pan springende prijzen van zowat alles, vooral energie. Op de gemeenteraad van september is beslist om dit systeem aan te passen aan de actuele context zodat het beter afgestemd is op de 'Gentse budgetstandaard', het bedrag dat leeflooncliënten nodig hebben om menswaardig te kunnen participeren. 

Groen-gemeenteraadslid en plaatsvervangend BCSD-lid Anita De Winter sprak tijdens die gemeenteraad over de noodzaak van die bijkomende financiële ondersteuning voor financieel behoeftige mensen.

Logisch dus dat Gent de keuze voor een menswaardig inkomen blijft maken. Maar Anita waarschuwde er ook voor dat niet alle lokale besturen hier op dezelfde wijze mee omgaan. In Antwerpen, waar een coalitie van Vooruit, Open VLD en N-VA aan de macht is, wil de socialistische schepen dat lokale overheden leeflonen kunnen aftoppen.

"Wij willen niet dat er gemorreld wordt aan een ‘menswaardig inkomen." - Anita De Winter, gemeenteraadslid en BCSD-lid

"Het zijn beroerde tijden voor mensen in armoede: ook deze zomer werd er weer druk gediscussieerd over de zogenaamde 'congé de vie', of de hangmat die het leefloon wel zou zijn. Terwijl er er steeds grotere gaten in het vangnet dreigen te komen."

"Wij willen niet dat er gemorreld wordt aan de idee van een ‘menswaardig inkomen’, en dat is voor ons hoger dan het huidige leefloon. Met de aanvullende financiële hulp komt het leefloon een stapje dichter bij dat menswaardig inkomen maar blijft de stimulans om een inkomen te verwerven uit werk. Deze aanvullende steun wordt volledig met eigen middelen van de stad gefinancierd." 

Ademruimte

"Een bewuste solidaire keuze van het lokale bestuur in Gent ten voordele van haar financieel meest kwetsbare inwoners."

"Het geeft hen een beetje meer ademruimte. Maar het feit dat een lokale overheid zelf dat verschil moet maken is ook een signaal aan andere overheden dat een leefloon eerder overleven is."

"Het morrelen aan een 'menswaardig inkomen' hangt als een donkere wolk boven het hoofd van de allerarmsten. In Antwerpen wordt het equivalent leefloon (o.a. voor mensen op de vlucht) al, wat men netjes noemt, ‘afgetopt’ en houdt de socialistische schepen van diezelfde stad een pleidooi om de wetgeving te wijzigen zodat lokale overheden in de toekomst ook alle leeflonen kunnen ‘aftoppen’."

"Nochtans lijkt het ons niet het moment om het mensen nog moeilijker te maken. Denken we maar aan de energiecrisis die mensen met weinig middelen nog harder treft."

"Wij willen niet aftoppen maar investeren in mensen zodat ze op een volwaardige manier in onze stad kunnen leven." - Anita De Winter, gemeenteraadslid en BCSD-lid

"Wij willen niet aftoppen maar investeren in mensen zodat ze op een volwaardige manier in onze stad kunnen leven. We willen ook geen eilandje zijn in Vlaanderen. Om die reden moet het leefloon overal opgetrokken worden tot een menswaardig inkomen."

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.