Gentse gemeenteraad geeft krachtig signaal tegen geweld en voor duurzame vrede

25 Mei 2021

Gentse gemeenteraad geeft krachtig signaal tegen geweld en voor duurzame vrede

Het geweld in het conflict in Palestina laat niemand onberoerd. Na een zoveelste uithuiszetting laaide het weer helemaal op. De situatie is problematisch. In de hele wereld werd er steun betuigd en gevraagd. Hiervoor kwamen ook vele Gentenaars vredevol op straat. Organisaties uit het middenveld organiseerden vorige week een solidariteitsactie waarbij ze vragen overhandigden aan het stadsbestuur. En terecht, want niemands bestaansrecht is meer waard dan dat van een ander.

Op vraag van burgerinitiatief 'Een Hart voor Palestina' maakte Stad Gent middelen vrij voor humanitaire steun aan de slachtoffers van het geweld tussen Israël en Palestina.

Daarnaast keurde de Gentse gemeenteraad een motie goed over dit conflict. Lees hieronder de volledige motie.

Waarom wordt deze beslissing genomen

Het aanslepend conflict tussen Israël en Palestina is recent opnieuw hevig opgelaaid, naar aanleiding van de dreigende uithuiszetting van enkele Palestijnse gezinnen in Oost-Jeruzalem. Elke dag   opnieuw worden doelwitten gebombardeerd waarbij vele onschuldige slachtoffers vallen. Minstens 215 burgers in Gaza, waarvan 63 kinderen, en 12 burgers in Israël, waarvan 2 kinderen, lieten daarbij al het leven (VRT, 19/05/2021).
"Niemands bestaansrecht is meer waard dan dat van een ander." - Fourat Ben Chikha, fractieleider Groen Gent
De mensenrechten worden op een ernstige manier geschonden, de actuele situatie is hoogst problematisch. De Gentse gemeenteraad veroordeelt dit op de meest krachtige wijze en samen met vele Gentse burgers en de andere overheden in ons land zijn we dan ook bijzonder ongerust over wat er zich afspeelt in de betrokken regio.

De Gentse gemeenteraad veroordeelt de illegale nederzettingen, de sloop van huizen en infrastructuur, evenals de verdrijving van Palestijnen in Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaan. Die praktijken zijn namelijk strijdig met het internationaal recht, het internationaal humanitair recht en de mensenrechten.

De nederzettingen in bezette gebieden brengen de levensvatbaarheid van de tweestatenoplossing in gevaar. Ook het eerbiedigen van de status quo op heilige plaatsen is van fundamenteel belang.

De Gentse gemeenteraad veroordeelt de door Hamas en de Islamitische Jihad (org.) op Israëlische burgers afgevuurde raketten. Ook deze zijn onaanvaardbaar en in strijd met het internationaal humanitair recht.

De bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden is en blijft voor de Gentse gemeenteraad een prioriteit. En dat vertaalt zich in het beleid dat gevoerd wordt.

De Stad Gent zet al een hele tijd in op mensenrechten. In woorden maar ook in daden. Zo worden mensenrechten duurzaam verankerd in onze organisatie en het internationaal beleid. We verwijzen hierbij naar de beleidsnota Internationale Samenwerking 2020-2025.

Ook in haar internationale contacten, bij de toekenning van overheidsopdrachten en in haar beleggingsstrategie stelt de stad mensenrechten meer dan ooit centraal. Daartoe wordt een mensenrechtenraad opgericht die haar hierin zal adviseren.

Samen met vele anderen wil de Gentse gemeenteraad een krachtig signaal geven tegen geweld en voor duurzame vrede. Daarom:

Artikel 1
  1. Inzake het huidige, disproportionele geweld in het Israëlisch-Palestijns conflict roept de Gentse gemeenteraad zowel de federale regering als de Europese Unie op hun (diplomatieke) rol te spelen en actief te pleiten voor de naleving van het internationaal (humanitair) recht, de toepassing van de internationale resoluties en een blijvende de-escalatie van het conflict. De schending van het internationaal recht moet stoppen.
  2. Tevens roept de Gentse gemeenteraad op tot een blijvend staakt-het-vuren in het Israëlisch-Palestijns conflict. Geweld dient plaats te maken voor dialoog, waarbij een duurzaam vredesakkoord het doel moet zijn.
  3. De Gentse gemeenteraad vraagt het college om over te gaan tot het verlenen van humanitaire hulp aan de getroffen bevolking in Gaza.
  4. De stad schrijft zich in in het differentiatiebeleid (het onderscheid tussen Israël enerzijds en de nederzettingen in de bezette gebieden anderzijds) van de federale regering ten aanzien van de Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.  

 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.