Gent neemt actie tegen geweld in Gaza

30 November 2023

Gent neemt actie tegen geweld in Gaza

Groen Gent onderschrijft de roep tot actie voor vrede en zet een motie mee op de Gentse gemeenteraad

De stad Gent zal niet langer producten aankopen van Israëlische bedrijven die verdienen aan de illegale bezetting en blokkades van de Palestijnse Gebieden en roept ook België op om de handel met illegale nederzettingen te verbieden. De stad vraagt tegelijk ook een onafhankelijk onderzoek naar oorlogsmisdaden die gepleegd zijn sinds begin oktober. Dat en een aantal andere acties staan te lezen in de motie die de gemeenteraad maandag goedkeurde.

Vlak voor de start van de raad nog nam Hafsa samen met de burgemeester en een aantal andere schepenen een petitie in ontvangst. De petitie werd opgesteld door 8 middenveldorganisaties (Vereniging van Gentse Moskeeën, de Europees-Palestijns Arabische jeugdvereniging, LABO vzw, Gent zonder Grenzen, Een Hart voor Vluchtelingen Gent, Gent Samen Solidair, Palestina Solidariteit en Intal), en ondertekend door zo’n 2100 personen. Ook de stedelijke adviesraden Ad Rem en AdMos richtten een spontaan advies aan het stadsbestuur. Jong Groen Gent schreef samen met andere jongerenpartijen ook het stadbestuur aan. Daarnaast vonden onder de stadshal ook al meerdere vreedzame acties plaats. De Gentenaars zijn duidelijk verontwaardigd en roepen ons op tot actie. Groen Gent onderschrijft die roep tot actie voor vrede, en diende daarom met de rest van de meerderheidscoalitie een motie in die door de gemeenteraad werd goedgekeurd.  

Boycot 

De stad zal niet langer producten aankopen van Israëlische bedrijven die produceren in de illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Ook bedrijven die een economisch voordeel halen uit de bezetting van die gebieden, of uit de blokkade van Gaza (omdat ze er bijvoorbeeld een monopoliepositie krijgen toegewezen door het Israëlische leger) zullen geweerd worden. Gent voert dus een de facto boycot inWe geven de stedelijke diensten de opdracht om dit uit te werken en te realiseren.

De hefboom van de Stad in dit conflict is relatief beperkt. Daarom vragen we aan de federale regering om de import van producten uit de nederzettingen te verbieden, hetzij via een Europees initiatief, zoniet via een eigen wetgevend initiatief. “De kolonisatie van bezet gebied is een oorlogsmisdaad, een schending van het internationaal humanitair recht. Het is de plicht van ons land én van de Europese Unie om dit een halt toe te roepen”, zegt Hafsa, schepen van Internationale Solidariteit. 

"De kolonisatie van bezet gebied is een oorlogsmisdaad, een schending van het internationaal humanitair recht. Het is de plicht van ons land én van de Europese Unie om dit een halt toe te roepen" - Hafsa, schepen van Internationale Solidariteit.

Politieke verantwoordelijkheid  

De gemeenteraad roept de Belgische regering en de Europese Unie ook op om te ijveren voor een onafhankelijk onderzoek naar de oorlogsmisdaden die zijn gepleegd sinds begin oktober. De daders én de politiek verantwoordelijken van deze misdaden moeten vervolgd worden door internationale gerechtsinstanties. “Willekeurige aanvallen op burgers, collectief straffen van een bevolking, verhinderen van basis hulpverlening aan burgers … Het gaat hier om grove schendingen van het humanitair oorlogsrecht en dat mag niet ongestraft blijven”, zegt Fourat, fractieleider voor Groen Gent en senator. 

“Willekeurige aanvallen op burgers, collectief straffen van een bevolking, verhinderen van basis hulpverlening aan burgers … Het gaat hier om grove schendingen van het humanitair oorlogsrecht en dat mag niet ongestraft blijven” - Fourat Ben Chikha, fractieleider voor Groen Gent en senator. 

Veroordeling en staakt-het-vuren 

Het stadsbestuur had eerder al een minuut stilte gehouden om de oproep naar een permanent staakt-het-vuren kracht bij te zetten. Het buitensporig geweld in Gaza wordt ook in de motie veroordeeld. We willen dat het humanitaire recht gerespecteerd wordt en vragen ook dat alle gijzelaars vrijgelaten worden. De Stad maakt ook 20.000 euro noodhulpbudget vrij voor medische zorg aan de bevolking van Gaza. “De bevolking in Gaza is het slachtoffer van disproportioneel Israëlisch geweld”, stelt de motie. 

Benefiet voor Gaza 

Vanavond, op 30 november om 19u30, organiseert Groen een benefietavond voor Gaza. Onder meer Petra De Sutter, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha en professor Sami Zemni gaan in gesprek over de situatie op het terrein. “Spoken word” en een streepje muziek rijgen de avond aan elkaar. De slachtoffers in Gaza steun je op jouw beurt door voor je deelname een vrije bijdrage te leveren.  Meer info en inschrijven kan via https://www.groen.be/benefiet-voor-gaza-gent 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief