Gent is de max. Dat zeggen bewoners en toeristen.

12 Oktober 2023

Gent is de max. Dat zeggen bewoners en toeristen.

"We zetten in op Gentenaren en pyjamatoeristen, want zij beleven maximaal onze stad." - Bram Van Braeckevelt, schepen van Toerisme  

Gent wordt enorm gesmaakt bij toeristen. Ook de Gentenaars zelf zijn fiere stadsambassadeurs. Toch moeten we opletten dat onze stad een plek blijft waarin je kan leven. 66% van de Gentenaren vinden het centrum overvol, de helft van de Gentenaren vindt dat het aantal toeristen de leefbaarheid van Gent vermindert. Dit toont een nieuw bewonersonderzoek van Toerisme Gent en Toerisme Vlaanderen.

De pyjamatoerist (of verblijfsbezoeker) vindt Gent de max

Gent is de max, dat vinden wij ook en wordt bovendien bevestigd in de vijfjaarlijkse bezoekersbevraging waarin Gent, met een tevredenheidsscore van 8,9 op 10, het beter doet dan alle andere Vlaamse kunststeden.

Een van de conclusies: 'De verblijfstoeristen komen naar Gent voor onze culinaire en culturele troeven. Bovendien spendeert de overnachter substantieel meer dan de dagbezoeker.'

Met een stijging van 15% overnachtingen in 2022, ten opzichte van topjaar 2019, en een geschatte stijging van nog eens 14% in de eerste jaarhelft van 2023, ronden we dit jaar vlot de kaap van de 1,5 miljoen overnachtingen in Gent. Onze stad lijkt aantrekkelijker dan nooit te voren.

"We zetten in op Gentenaren en pyjamatoeristen, want zij beleven maximaal onze stad." - Bram Van Braeckevelt, schepen van Toerisme  

"We zetten in op Gentenaren en pyjamatoeristen, want zij beleven maximaal onze stad", zegt Bram Van Braeckevelt, schepen van Toerisme.

Gentenaren geven hun mening

Maar wat vindt de Gentenaar daar zelf van? Hoe zit het met dat noodzakelijke evenwicht tussen toerisme en de draagkracht van onze stad en inwoners? Het is duidelijk: in Gent willen we niet zomaar meer toeristen, maar een kwalitatief toerisme waar de stad van floreert en waar zowel de bezoekers als de Gentenaren mee tevreden zijn.

Om dat na te gaan, voerden Toerisme Vlaanderen en de kunststeden de tweejaarlijkse bewonersbevraging uit waarvan de resultaten bekend zijn.

"We delen de bezorgdheden van de Gentenaar over de drukte in het centrum, over de leefbaarheid van de stad." - Bram Van Braeckevelt, schepen van Toerisme

"Gent is de max. Daar zijn zowel toeristen als bewoners het over eens. We delen de bezorgdheden van de Gentenaar over de drukte in het centrum, over de leefbaarheid van de stad."

"Daarom trekt Stad Gent de kaart van duurzaam toerisme, waarbij ook de Gentenaar zelf z’n stad volop kan blijven beleven", zegt Bram Van Braeckevelt, schepen van Toerisme.

Fier maar bezorgd over leefbaarheid

Net zoals in 2021 zien we dat twee derde van de Gentenaren toerisme steunt. Meer zelfs, de Gentenaar neemt graag de rol op van stadsambassadeur. 75% vertelt met veel plezier aan niet-inwoners wat er te beleven valt in onze stad.

Toch leeft het gevoel onder Gentenaren dat het te druk wordt in het centrum. 66% vindt dat het stadscentrum overvol en de helft, vorige editie was dit nog een derde, stelt dat de leefbaarheid vermindert door toerisme.

Deze drukte valt niet helemaal toe te schrijven aan toerisme, maar wel aan de combinatie toeristen en andere bezoekers zoals shoppers uit de omliggende gemeenten, pendelaars, studenten en niet te vergeten, Gentenaren zelf.

Dit neemt niet weg dat we rekening moeten houden met het druktegevoel dat de inwoners ervaren en de impact van toerisme op de levenskwaliteit van de stad.

Beleid in Gent maar ook samen met andere overheden?

Er zijn al heel wat stappen gezet, denk aan de vakantiewoningenstop, het drastisch verminderen van het cruisetoerisme, actief inzetten op spreiding in Gent, een dubbele citytaks op vakantiewoningen …

Waar mogelijk hebben we als lokaal bestuur al keuzes gemaakt om de leefbaarheid van onze stad in balans met het toerisme te houden en werken we verder aan hotelspreiding, autocars-verbod in centrum, controle op vakantiewoningen, …

Een genuanceerder verhaal van promotievoeren om zo de gewenste bezoeker op het gewenste moment naar Gent te brengen, is ook iets waaraan we werken. Zodat ook op deze manier het evenwicht tussen tevreden bezoekers en bewoners gegarandeerd blijft. 

Een AirBnB-stop

Maar voor de aanpak van een 'mastodont' als Airbnb, waar uit onderzoek van Toerisme Vlaanderen blijkt dat in alle kunststeden heel wat inwoners en zelfs 65% van de Gentenaren vindt dat het wonen duurder maakt, lijkt initiatief op Vlaams niveau aangewezen. Ook binnen het Europees Parlement wordt er stappen gezet om deze druk op de woonmarkt in te tomen. 

Toerisme-van-de-toekomst maken we samen

Dat het thema toerisme leeft, leiden we af uit de stijging van 31 tot 45% van de Gentenaren die meer betrokken wil worden bij het beleid. De Gentse inwoners zijn vandaag de dag meer op de hoogte van het gevoerde beleid. Zo weet ondertussen 22% in plaats van 9% de vorige editie, dat het beleid inzet op issue van overtoerisme.

Sinds eind 2019 betrekken we Gentenaren meer bij het te voeren en gevoerde toeristische beleid. En dat is nodig, want samen leven we in onze stad en samen willen we onze stad tonen op een kwalitatieve manier. Ook met de resultaten van dit onderzoek gaan we het debat opnieuw aan. 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.