Gent dekoloniseert

23 November 2023

Gent dekoloniseert

"Het is belangrijk dat we onthouden dat dekoloniseren geen eenmalig engagement is."

Dekolonisatie is een thema dat al lang leeft in Gent. Groen Gent engageert zich al meerdere jaren om er werk van te maken. Tijdens de gemeenteraadscommissie van afgelopen dinsdag werd toegelicht welke concrete stappen we al zetten, én waar er nog ruimte voor verbetering is. Raadslid Zeneb Bensafia ziet die ruimte ... aan het Woodrow Wilsonplein. 

Doorstart  

Dekolonisatie is een thema dat al lang leeft in Gent. Groen Gent engageert zich al meerdere jaren om er werk van te maken. In 2019 besloot de stad onder impuls van toenmalig schepen van Internationale Solidariteit Tine Heyse om een participatief traject op te zetten rond het thema.

"We besloten om een divers samengestelde groep Gentenaars actief te betrekken, en hen te vragen wat dekolonisatie volgens hen inhoudt", vertelt Tine Heyse.

Het resultaat? Een rapport met 30 aanbevelingen waaruit blijkt dat dekoloniseren raakt aan heel veel elementen uit ons leven.

Van praktijktesten, over kunst in de publieke ruimte tot straatnamen. "Stuk voor stuk aanbevelingen die het stadsbestuur ernstig nam. Het rapport ‘Dekoloniseer mijn stad’ betekende een eerste doorstart van het dekoloniseren waar we als stad voor gaan."

Engagement 

In 2021 formuleerde de stad een antwoord op het initiële rapport met aanbevelingen. De Stad Gent ging met dit rapport, genaamd ‘Stad Gent dekoloniseert’, het engagement aan om werk te maken van dekoloniseren en om te bouwen aan een inclusieve stad, waar elke Gentenaar zich in herkent en erkend voelt.

Sommige aanbevelingen bleken al uitgevoerd of zaten (dankzij het participatieve traject) al in de pijplijn. Voor vele aanbevelingen ligt er nog werk op de plank.  

Concrete stappen 

In de jaren die volgden ging de Stad actief aan de slag. Ook na het aantreden van Hafsa als schepen van Internationale Solidariteit in 2022 wordt het werk verdergezet.

Intussen werden al heel wat van de initiële aanbevelingen uitgevoerd. Zo bleek ook uit de presentatie die de commissieleden afgelopen dinsdag kregen.

Zo werd het borstbeeld van Leopold II weggehaald uit het Zuidpark. Het zal later elders tentoongesteld worden mét extra duiding.

"Het is belangrijk dat we onthouden dat dekoloniseren geen eenmalig engagement is, of geen lijstje dat je kan afvinken." - Hafsa, schepen van Internationale Solidariteit

Gent zet ook in op een inclusief Sinterklaasfeest. Scholen kunnen daarnaast ook educatieve pakketten gebruiken rond dekolonisatie, en ontvingen kleurpotlodensets in álle huidskleuren.

"Het is belangrijk dat we onthouden dat dekoloniseren geen eenmalig engagement is, of geen lijstje dat je kan afvinken. Onze stad moet levenslang dekoloniseren, en dit traject doortrekken en verderzetten op lange termijn", zegt Hafsa, schepen van Internationale Solidariteit.

Lumumbaplein aan de Zuid? 

Enkele van de aanbevelingen zijn evenwel nog niet afgerond.

Raadslid Zeneb Bensafia deed daarom tijdens het debat op de commissie de suggestie om de naam van het Woodrow Wilsonplein (“de Zuid”) te veranderen in het Patrice Lumumbaplein.

Wilson was begin vorige eeuw president van de VS en staat intussen ook bekend als racist. Hij voerde strengere rassenwetten in en sympathiseerde met de Ku Klux Klan.

"De naamsverandering zou een belangrijk symbool zijn en een belangrijke stap richting het dekoloniseren van onze stad." - Zeneb Bensafia, gemeenteraadslid

Lumumba van zijn kant was de eerste premier van het onafhankelijke Congo. Hij werd vermoord in 1961. "De naamsverandering zou een belangrijk symbool zijn en een belangrijke stap richting het dekoloniseren van onze stad", stelt Zeneb.

Burgemeester Mathias De Clercq laat in een reactie weten dat hij liever een nieuw park in Nieuw Gent naar voor schuift als locatie om Lumumba te eren. 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.