Geen vrachtwagens aan de schoolpoort meer

19 April 2018

Geen vrachtwagens aan de schoolpoort meer

Veilig naar school kunnen fietsen is een absolute prioriteit voor kinderen en ouders in onze stad. Raadslid Sara Matthieu vroeg daarom naar een stand van zaken van te nemen maatregelen bij schepen Watteeuw. Een werfcharter zorgt er vanaf volgend schooljaar voor dat vrachtwagens de schoolpoort mijden tijdens de spits. De Stad zorgt ook samen met Vlaanderen voor conflictvrije kruispunten en de aanpak van zwarte punten.

“De komst van het werfcharter is superbelangrijk voor onze verkeersveiligheid. In Gent breiden we het charter ook uit naar fietsstraten, een logische keuze voor een fietsstad als de onze.” - Sara Matthieu, gemeenteraadslid.

Het werfcharter is een afspraak met de bouwsector om schoolomgevingen veiliger te maken voor fietsers en wandelaars. Het werd voor het eerst gelanceerd in Kortrijk, en met succes. Raadslid Sara Matthieu: “De komst van het werfcharter is superbelangrijk voor onze verkeersveiligheid. In Gent breiden we het charter ook uit naar fietsstraten, een logische keuze voor een fietsstad als de onze.” De Stad zorgt ook voor meer verkeersveiligheid via het installeren van fietsopstelstroken: zo kunnen fietsers zichtbaar en veilig een kruispunt oversteken. Samen met Vlaanderen worden ook de gewestwegen aangepakt, waar mogelijk geven we fietsers eerst groen licht. Ten slotte zit de Stad binnenkort samen met het Agentschap Wegen en Verkeer om de zwarte punten in Gent aan te pakken, het kruispunt aan de Orchideestraat in Oostakker, waar onlangs een dodelijk ongeval te betreuren viel, zal op korte termijn worden aangepakt.