Flexi-jobs in onderwijs of kinderopvang? Neen, dank u

15 Februari 2024

Flexi-jobs in onderwijs of kinderopvang? Neen, dank u

"In deze sectoren werkt men met kinderen! Dat is toch iets anders dan opdienen in de horeca of bijklussen in een grootwarenhuis."

In de Gentse stedelijke scholen en kinderdagverblijven zullen niet snel flexi-jobbers aan de slag gaan. Vlaanderen voorziet die mogelijkheid sinds kort wel in het kader van de knelpuntberoepen. Maar schepen Evita Willaert is er geen voorstander van. Ze werkt liever aan structurele maatregelen en volwaardige jobs, uit bezorgdheid voor de medewerkers én de kinderen. Lees hieronder Evita's standpunt. 

Een structurele opwaardering, geen lapmiddelen

"Flexi-jobs in onderwijs of de kinderopvang? Ik sta daar kritisch tegenover. Ik streef liever naar volwaardige werknemersstatuten, met een volledige sociale bescherming en een gelijke behandeling voor elke werknemer op dezelfde werkvloer.

"Flexi-jobs in onderwijs of kinderopvang? Neen, dank u. Onze kinderen, begeleiders en leerkrachten verdienen structurele maatregelen!" - Evita Willaert, schepen van Onderwijs en Opvoeding

Ik wil werken aan de broodnodige opwaardering van deze beroepen! Ik ben ervan overtuigd dat andere zaken nodig zijn om goede medewerkers aan te trekken én te houden: werkbaar werk, waardering voor de expertise, ondersteuning voor de vele uitdagingen, een deftige verloning, goede arbeidsvoorwaarden, degelijke opleiding …

Kinderen hebben nood aan een band met hun begeleiders

En binden we met flexi-jobs in kinderopvang en onderwijs niet vooral in op de continuïteit en de band tussen kinderen en begeleiders of leerkrachten?

"In deze sectoren werkt men met kinderen! Dat is toch iets anders dan opdienen in de horeca of bijklussen in een grootwarenhuis." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs en Opvoeding

Kinderopvang

In de kinderopvang wordt sinds kort eindelijk geïnvesteerd in meer handen op de vloer. Deze centen zijn niet het eindstation, maar ze zijn een goeie eerste stap. Waarom zouden we nu het flexi-spoor bewandelen?

De centen zijn er, dus nu moeten we focussen op het aanwerven van extra begeleiders met reguliere arbeidscontracten en goede statuten. We zullen hen warm ontvangen!

Onderwijs 

Wat het onderwijs betreft: daar is er nood aan een fundamentele aanpak van het lerarentekort.

Alle hoop ligt bij de volgende Vlaamse regering, om een grondig debat te voeren over het lerarenambt en structurele oplossingen te voorzien.

Trouwens, voor onderwijs is er nog geen verdere regelgeving uitgewerkt voor de inzet van flexi-jobs. Daarover blijft alles op Vlaams niveau nog onduidelijk.

Dus voilà, onze vacatures voor de extra begeleiders in de kinderopvang staan alvast open, hun aanwerving is mijn prioriteit!

Voor het onderwijs verwacht ik een degelijk plan van de volgende Vlaamse Overheid om het lerarentekort aan te pakken. Geen lapmiddelen, maar structurele maatregelen, dat verdienen onze begeleiders, onze leerkrachten en niet in het minst onze kinderen!" 

Meer lezen: artikel De Gentenaar donderdag 8 februari

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.