Een historische stad zonder stadsarcheologie?

22 December 2022

Een historische stad zonder stadsarcheologie?

Gent is een stad met een rijk historisch verleden. Dat zie je, maar dat zit ook voor een groot stuk onder de grond. De stad Gent heeft, als een van de weinige steden in Vlaanderen, een dienst die hier speciaal is voor opgericht: de Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg (DSAM). Met de moeilijke besparingen die de stad Gent dit najaar moest doorvoeren, werd er beslist om de DSAM te verkleinen. En toch zal het archeologisch patrimonium hier niet slechter van worden. Gent ambieert zelfs een erkenning als onroerend erfgoedgemeente. Hoe zit dat dan?

Stadsarcheologie wordt helemaal niet afgeschaft. In de toekomst zullen nog steeds 4 archeologen actief zijn bij de Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg (DSAM). Het grootste deel van de huidige taken zal de dienst blijven doen.

Adviseren, archeologische vondsten uit Gent verzamelen en ontsluiten voor het publiek blijft de dienst zelf doen. En zeker de publiekswerking over de ontstaansgeschiedenis van Gent via en in het archeologisch depot blijft bestaan.

In perspectief plaatsen

"Geen gemakkelijke beslissing, in de eerste plaats omwille van het menselijk leed. Maar de financiële situatie van de Stad was echt ernstig."Filip Watteeuw, schepen van Historisch Patrimonium en Erfgoed

Het zijn vooral de archeologische trajecten met opgravingen en het onderzoek van de stukken dat in de toekomst niet meer door de dienst zelf zal gebeuren. Stad Gent realiseerde de afgelopen jaren gemiddeld 10 archeologienota’s per jaar. Dit resulteerde in gemiddeld 3 opgravingen per jaar.

Om het in perspectief te plaatsen, in Gent worden er jaarlijks bij particuliere bouwprojecten rond de 100 archeologienota’s door private archeologenteams opgemaakt. Jaarlijks leidt dit ook tot verschillende private archeologische opgravingen op private werven. 

Erkende onroerend erfgoedgemeente

Momenteel heeft de Stad enkel zicht op de eigen opgravingen en niet op de vele archeologische opgravingen op private werven. Het toezicht op die private opgravingen valt nu onder het Agentschap Onroerend Erfgoed van het Vlaamse Gewest.

Als Gent een erkende onroerend erfgoedgemeente wordt, valt het toezicht op de private archeologietrajecten ook onder de stad. Gent zet volop in op die erkenning en zal dan meer zicht hebben op de vele opgravingen in Gent in plaats van minder.

Raamcontracten

In de toekomst zal het archeologische traject voor stedelijke projecten in raamcontract worden gegoten. We rekenen erop dat we met een ervaren bedrijf met stedelijke expertise gedurende verschillende jaren een partnerschap kunnen aangaan.

Vlaamse regelgeving rond de archeologietrajecten zorgt ervoor dat de kwaliteit van die archeologietrajecten bij private bedrijven gegarandeerd is. De private markt is daar ook aan gebonden.

Weloverwogen beslissing in urgente besparingscontext

"Geen gemakkelijke beslissing", zegt Filip Watteeuw, "in de eerste plaats omwille van het menselijk leed. Maar de financiële situatie van de Stad was echt ernstig."

"Als het niet nodig was, zou deze beslissing niet genomen zijn. Maar de ingreep in de Dienst Stadarcheologie en Monumentenzorg is een weloverwogen beslissing die genomen is binnen een urgente besparingscontext maar ook met het oog op de toekomst en het verder veilig stellen van het erfgoedpatrimonium in de stad."

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? 
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Op de hoogte blijven van het nieuws van en over Filip? 
Schrijf je dan in op de persoonlijke nieuwsbrief van Filip.