Een ambitieus bestuursakkoord, samen met de Gentenaar!

29 Januari 2019

Een ambitieus bestuursakkoord, samen met de Gentenaar!

Op maandag 28 januari werd op de Gemeenteraad het bestuursakkoord toegelicht. Groen fractieleider Sara Matthieu liet haar licht schijnen op het ambitieuze bestuursakkoord en benadrukte de uitdrukkelijke wens om onze doelstellingen in overleg met de Gentenaar te realiseren.

“Er ligt een bijzonder ambitieus bestuursakkoord klaar, boordevol recepten en ideeën om Gent nog straffer te maken. Dat kunnen we niet alleen, maar enkel samen met de Gentenaars.” - Sara Matthieu, Groen fractieleider

Ik sta vandaag voor jullie met ontzettend veel hoop. Gisteren liep ik mee samen met een aantal van jullie en minstens 70.000 anderen in de grootste klimaatmars die ons land ooit heeft gekend. Eerder deze week verzamelden 35.000 jongeren zich in Brussel en voerden tweeduizend lagere schoolkinderen en leerkrachten actie voor het klimaat onder onze eigen stadshal. Want het is hoog tijd voor actie, het klimaat wacht niet. Dat zoveel mensen op straat komen voor klimaatoplossingen stemt mij bijzonder hoopvol. Dat het Vlaams Belang de duizenden klimaatbetogers die onze stad telt beschuldigt van vuilstorten vind ik dan ook onaanvaardbaar. Bijzonder triest dat men het engagement van jonge mensen zo wil bekladden in plaats van te luisteren naar hun boodschap.

Ook in Gent staan we immers voor een serieuze uitdaging als we klimaatneutraal willen worden tegen 2050. Ik ben bijzonder blij dat we met dit nieuwe bestuur voluit de kaart van het klimaat blijven trekken. Het is duidelijk dat Gent een frontrunner is op vlak van klimaatbeleid en dat nog meer wil worden. Ondanks wat de PVDA probeert te poneren, erg geloofwaardig is dat niet. Belangrijk is ook dat we dit in samenwerking met de vele Gentenaars en actoren kunnen realiseren. Via het RUP groen beschermen we de kwetsbare groene ruimtes in onze stad, een uitdaging voor een stad in volle ontwikkeling.

"De groennorm blijft ons kompas om voor elke Gentenaar voldoende groen op wandelafstand te realiseren in alle delen van onze stad. Dat doen we oa via de realisatie van een rits aan nieuwe parken." - Sara

De groennorm blijft ons kompas om voor elke Gentenaar voldoende groen op wandelafstand te realiseren in alle delen van onze stad. Dat doen we oa via de realisatie van een rits aan nieuwe parken. We blijven ook samenwerken met middenveldorganisaties als Natuurpunt om de natuur in onze stad maximaal te ondersteunen en investeren samen met hen in bijkomende natuur.

We blijven inzetten op duurzame energie en zetten de transitie in naar een fossielvrije stad. Onze nieuwe wijken koppelen we af van het gas, we steunen burgers om via energie-coöperatieven zelf hun energie op te wekken. We maken van Gent een echte zonnestad en realiseren een warmterevolutie. Tegelijk zorgen we ervoor dat energierenovaties en zonnepanelen niet enkel voor de happy few zijn. Onze klimaattransitie moet immers sociaal zijn, waarbij we mensen ontzorgen en ondersteunen.

We kiezen voor korte keten in onze voedselstrategie, we werken samen met lokale landbouwers voor duurzame voeding en blijven voedselverspilling tegengaan. We blijven ook gaan voor propere straten, met meer geel op straat maar ook met burgers die zelf onze stad helpen schoonhouden.

"We evolueren naar een zero waste stad, waar herbruikbaar de norm is en wegwerpverpakkingen een relict uit het verleden." - Sara

We evolueren naar een zero waste stad, waar herbruikbaar de norm is en wegwerpverpakkingen een relict uit het verleden. Dat geeft ook een boost aan een duurzame economie. We zetten in op innovatie en via een Gentse stadsmunt ondersteunen we onze lokale handelaars.

Na de vele acties aan onze scholen door filter café filtré blijft ook luchtvervuiling hoog op de agenda staan. Onze kinderen verdienen immers schone lucht, het groeiend aantal schoolstraten zorgt gelukkig voor een verbetering rond de schoolpoorten. Maar daar houdt het niet op: de geplande Lage Emissie Zone, die nog uitgebreid zal worden tot buiten de stadsring, zal daar een grote impact op hebben. Uiteraard steeds met flankerende sociale maatregelen voor wie het moeilijk heeft.

Het circulatieplan had reeds een meetbare grote impact op de luchtkwaliteit van onze stad. Met name aan de knips, zoals bij de Bargiebrug, maar ook in de rest van de binnenstad. Tegelijk zorgde het circulatieplan voor een enorme toename aan fietsers en openbaar vervoer gebruikers.

De collega’s van de N-VA verwijten ons dat we in de vorige legislatuur te weinig meetbare acties hebben gerealiseerd. Ze vragen ons naar concrete cijfers. Wel ik zal er een paar geven: 25 % meer fietsers in onze binnenstad, 12 % minder auto’s, 8 % meer gebruikers van het openbaar vervoer, een verbetering van luchtkwaliteit die dubbel zo groot is als in de rest van Vlaanderen.

Concrete resultaten die in deze legislatuur alleen nog maar beter zullen worden.

De plaat van het Vlaams belang blijft intussen hangen inzake het circulatieplan, het lijkt wel alsof gent een spookstad is geworden waaruit alle middenstad wegtrekt, niet is natuurlijk minder waar. 2.863 ondernemers hebben vorig jaar een nieuwe zaak opgericht in Gent. Dat is een nieuw record. Maar dat is een 'inconvenient truth' natuurlijk.

Nu, na de binnenstad is het nu tijd voor de deelgemeenten: samen met de bewoners ontwerpen we verkeersplannen die leefbaarheid en verkeersveiligheid centraal zetten.

"Ook een voetgangersactieplan en de verdere uitbouw van veilige fietsverbindingen staan hoog op het lijstje. Maar ook de vertramming van een aantal lijnen en een verhoging van de capaciteit van ons openbaar vervoer." - Sara

Ook een voetgangersactieplan en de verdere uitbouw van veilige fietsverbindingen staan hoog op het lijstje. Maar ook de vertramming van een aantal lijnen en een verhoging van de capaciteit van ons openbaar vervoer. Omdat die uitbouw van het openbaar vervoer zo cruciaal is willen we de uitbouw ervan en de strategische keuzes die daarvoor nodig zijn als stad veel meer in handen nemen. Daarom gaan we voluit voor een eigen stadsregionaal vervoersbedrijf. Verkeersveiligheid is en blijft een topprioriteit, met een veralgemening van de Zone 30 in àlle woonkernen en een gerichte handhaving. We hernemen ook het ISA-project. Dit wordt ook de legislatuur waarin we van het Zuidviaduct en de E17 voorgoed een verhaal van het verleden willen maken.

Wat die E17 betreft ben ik trouwens verbaasd dat de N-VA ons verwijt te weinig te luisteren naar wat de buurtbewoners van Gentbrugge willen wanneer wij pleiten voor een tunnel.  Ik zou hen aanraden de wijken rond het viaduct eens in te trekken en zelf hun oor eens te luisteren te leggen. Of blijft hun minister doof voor de eisen voor meer leefkwaliteit in de buurt?

Wonen dé uitdaging

Collega’s, ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat naast het klimaat wonen dé uitdaging bij uitstek is voor dit bestuur. Dit moet de absolute prioriteit zijn van ons allemaal. Want elke Gentenaar heeft recht op een dak boven zijn hoofd. Recht op een kwaliteitsvolle, gezonde woning die past binnen het gezinsbudget. Niemand in onze stad mag gedwongen zijn op straat te leven, geen kind mag opgroeien zonder een veilige warme thuis.

"We zetten als stad een ongezien budget in van 90 miljoen euro tijdens deze legislatuur om de wooncrisis aan te pakken. Met een beleid dat zich vooral richt op mensen die het niet breed hebben, dat inzet op betaalbaar huren in plaats van budgetkoop zoals voorheen." - Sara

Zeggen zoals de PVDA dat er geen enkele becijferde doelstelling in ons bestuursakkoord staat is allesbehalve ernstig. We zetten als stad een ongezien budget in van 90 miljoen euro tijdens deze legislatuur om de wooncrisis aan te pakken. Met een beleid dat zich vooral richt op mensen die het niet breed hebben, dat inzet op betaalbaar huren in plaats van budgetkoop zoals voorheen. Welke stad doet ons dat na?

Voor de laagste-inkomensgroepen moeten er absoluut meer kwalitatieve sociale woningen komen. We nemen als stad onze verantwoordelijkheid op, maar vragen ook dat de Vlaamse overheid het financieringsmodel herbekijkt .

We gaan voor een sociale en solidaire stad, niet alleen door achterom te kijken of iedereen mee is maar door effectief extra moeite te doen voor diegenen die vandaag niet of onvoldoende mee zijn.

Dat doen we via werk, door de kwetsbare Gentenaars aan een goeie job te helpen. Via onderwijs, dat bij uitstek een grote impact heeft op sociale stijging. Door ons sociaal beleid, dat zorgt voor automatische rechtentoekenning zodat Gentenaars die recht hebben op steun of sociale voordelen deze ook krijgen. Alsook via de aanvullende financiële steun, waarvan ik blij ben dat de PVDA aangeeft dat dit een goed systeem is. Wij steken hiermee als stad wel degelijk onze nek uit om armoede te bestrijden, met name voor gezinnen met kinderen.

"Voor discriminatie is in onze stad geen plaats. We zijn allemaal Gentenaar, los van onze seksuele geaardheid, leeftijd, beperking of afkomst." - Sara

Voor discriminatie is in onze stad geen plaats. We zijn allemaal Gentenaar, los van onze seksuele geaardheid, leeftijd, beperking of afkomst. Het mag daarbij niet bij woorden blijven: praktijktesten blijven hyper belangrijk om discriminatie bloot te leggen en aan te pakken. We zorgen er ook voor dat de diversiteit van de Gentse samenleving weerspiegeld wordt binnen de Groep Gent en bij de politie.

Dat zal moeite vragen, niet zoals de N-VA denkt dat we via wat sensibilisering op magische wijze opeens een personeelskader en politiekorps zullen hebben dat een weerspiegeling is van de samenleving. Vlaams Belang ziet liever helemaal geen diversiteit binnen ons personeel, no surprises there. Collega’s, dat is geen optie, bij nieuwe aanwervingen moet die diversiteit absoluut aanwezig zijn. Als superdiverse stad is dat de evidentie zelve.

En collega’s, dat het Vlaams Belang aangeeft te betreuren dat ze te weinig Gentenaars met een migratie achtergrond tegenkomen op de Gentse feesten, wie gelooft dat dan echt? En is het niet net aan ons om ervoor te zorgen dat de feesten een feest worden voor alle gentenaars?

Wat toerisme en evenementen betreft willen we een voorloper worden inzake duurzaamheid, maar zorgen er tegelijk voor dat het succes van onze stad de leefbaarheid ervan niet aantast.

Gent is ook een bruisende stad vol kunst en cultuur. We willen van Gent nog meer een echte vrijplaats maken waar kunstenaars en creatievelingen alle ruimte en ondersteuning vinden om te creëren.

Europese jongerenhoofdstad 2024

Aan de ambitie als kindvriendelijke stad worden nu de jongeren toegevoegd. Kers op de taart: Europese jongerenhoofdstad in 2024. Over internationale ambities gesproken! Hoe onze stad een voortrekkersrol speelt, in Vlaanderen en op internationaal niveau inzake kinderopvang en onderwijs, kan ons alleen maar fier maken. Fantastisch dat we onze nek blijven uitsteken.

"Via stadsdebatten organiseren we echte dialoog over ons beleid, bij aanvang van stadsvernieuwingsprojecten organiseren we heuse participatietrajecten. We worden een stad van de commons en zijn als bestuur een geëngageerde partner voor burgercollectieven." - Sara

Tot slot collega’s, is het belangrijk te benadrukken dat we tijdens deze nieuwe bestuursperiode de Gentenaars nog veel meer gaan betrekken. Via stadsdebatten organiseren we echte dialoog over ons beleid, bij aanvang van stadsvernieuwingsprojecten organiseren we heuse participatietrajecten. We worden een stad van de commons en zijn als bestuur een geëngageerde partner voor burgercollectieven. Ook de gemeenteraad zelf wordt een open huis, met een nieuwe rol voor de voorzitter. Een plek  waar burgers voorstellen kunnen doen en kunnen wegen op de beleidsnota’s van de schepenen.

Collega’s, ik begon mijn tussenkomst met het woord hoop. Hoop dat het engagement van al onze Gentenaars, maar ook van onze ambtenaren, onze ondernemers, en ja ook van ons als raadsleden onze stad nog beter, nog mooier kan maken dan ze vandaag al is. Hoop op een goeie en constructieve samenwerking ook met jullie allemaal voor de komende zes jaar. Er ligt een bijzonder ambitieus bestuursakkoord klaar, boordevol recepten en ideeën om Gent nog straffer te maken. De Groen fractie is er alleszins klaar voor en ik hoop van jullie hetzelfde.