Duurzame en toekomstgerichte landbouw? Het kan … in Mendonk

08 Februari 2024

Duurzame en toekomstgerichte landbouw? Het kan … in Mendonk

"Boeren zijn vandaag terecht boos. Het huidige landbouwmodel werkt niet." - Tine Heyse, schepen van Landbouw

Na een open oproep stelt de Stad Gent vijf hectare OCMW-gronden in Mendonk voor 30 jaar ter beschikking aan melkveehouder Wim Van Hecke. Op de percelen komt grasklaver en een kruidenrijk grasland, goed voor eiwitrijk voeder voor de melkkoeien. Op die manier moet er minder soja gekocht worden. Blijvend grasland buffert bovendien water én is goed bestand tegen droogte.

Het melkveebedrijf plant ook fruitbomen die op termijn samen met een zorginstelling uit de buurt geoogst worden.

Verder zal het gezin van Wim er natuurinclusief werken. Zo leggen ze onder andere een poel aan en zullen ze een strook van zes meter langs de grachten extensiever beheren.

Nieuwe Gentse landbouwvisie

Het project in Mendonk kadert binnen de nieuwe Gentse landbouwvisie voor een duurzame en stadsgerichte landbouw.

De Stad wil daarbij zowel starters de kans geven om een duurzaam landbouwbedrijf op te starten als bestaande landbouwbedrijven ondersteunen in stappen naar een meer stadsgerichte landbouw, zoals hier gebeurt.

Niet alleen in Mendonk

Het pilootproject in Mendonk stimuleert ook andere bedrijven. Gentse landbouwers zullen dankzij terreinbezoeken en kennisuitwisseling ook leren van dit project.

"De samenwerking met het melkveebedrijf zal een proces zijn waarbij zowel de landbouwers als de Stad Gent veel leren over de transitie naar een duurzamere en stadsgerichte landbouw." - Tine Heyse, schepen van Landbouw

"De samenwerking met het melkveebedrijf zal een proces zijn waarbij zowel de landbouwers als de Stad Gent veel leren over de transitie naar een duurzamere en stadsgerichte landbouw."

"Zo reikt de impact van het project veel verder dan de vijf hectare die we in gebruik geven", zegt Tine Heyse, schepen van Landbouw.

Gent als pionier

Gent stelde in 2017 als eerste stad in Vlaanderen publieke OCMW-gronden ter beschikking voor innovatieve stadslandbouw. CSA De Goedinge in Afsnee startte toen als volledig nieuw groentebedrijf.

Het bedrijf levert vandaag nog steeds via zelfoogst en groentepakketten aan Gentse consumenten en horeca. Ze werken ook samen met een nabijgelegen melkveebedrijf en een zorginstelling voor sociale tewerkstelling.

"In Gent kiezen we voor een duurzaam en toekomstgericht landbouwmodel." – Tine Heyse, schepen van Landbouw

"Boeren zijn vandaag terecht boos. Het huidige landbouwmodel werkt niet."

"Als Stad hebben we op de grote vraagstukken niet veel vat. We kunnen wel landbouwgrond ter beschikking stellen, korte keten ondersteunen, klimaatrobuuste teelten stimuleren enzovoort. De klimaatcrisis wordt elk jaar duidelijker, ook – of misschien wel vooral - voor de boeren. In Gent kiezen we voor een duurzaam en toekomstgericht landbouwmodel", zegt Tine Heyse, schepen van Landbouw.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.