Deeltijds Kunstonderwijs voor iedereen

08 Februari 2024

Deeltijds Kunstonderwijs voor iedereen

De drempels zijn samen te vatten onder de noemers: bereikbaarheid, betaalbaarheid, beschikbaarheid en begrijpbaarheid.

Het voorbije weekend was het feest in de academies in de stad. Op de 'Dag van de Academies' zetten ze hun deuren open voor wie geïnteresseerd was, en ook voor familie en vrienden. Een dag om de werking in de kijker te zetten met toonmomenten en workshops.

Raadslid Fourat Ben Chikha vroeg in de commissie welke rol de Stad speelt om hen te ondersteunen om ook kwetsbare leerlingen te bereiken.

5 academies op 80 plekken in de stad

Gent is gezegend met maar liefst 5 academies voor Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) die getuigen van een grote diversiteit in domeinen, disciplines, locaties en doelgroepen.

Er zijn de drie stedelijke academies: Academie De Kunstburg, Academie voor Podiumkunsten en de Academie voor Beeldende Kunst.

Het gemeenschapsonderwijs heeft de GO! Kunstacademie met als hoofdplaats De Poel en tot slot is er ook de Sint-Lucasacademie.

Samen bieden ze kunstonderwijs aan op 80 plekken in de stad. Misschien ben je er zelf wel leerling?

Gelijke onderwijskansen. Ook op de academie

Samen met Onderwijscentrum Gent (OCG) werd een structureel overleg in het leven geroepen.

Eén van de speerpunten is het wegwerken van drempels voor de meest kwetsbaren. Gelijke onderwijskansen zijn niet beperkt tot het leerplichtonderwijs.

De drempels zijn samen te vatten onder de noemers: bereikbaarheid, betaalbaarheid, beschikbaarheid en begrijpbaarheid.

"Werken aan gelijke onderwijskansen is meer dan enkel focussen op basis- en secundair onderwijs. We moeten ook inzetten op toegankelijkheid van het vrijetijdsaanbod." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs

Sinds 2022 is er een medewerker aan de slag bij OCG die mee helpt om een gerichte werking uit te bouwen om iedereen te bereiken en te overtuigen om te kiezen voor een plekje op een academie. Het verrijkende aanbod kan kinderen versterken in hun talenten en zelfvertrouwen. 

"Werken aan gelijke onderwijskansen is meer dan enkel focussen op basis- en secundair onderwijs. We moeten ook inzetten op toegankelijkheid van het vrijetijdsaanbod."

"Het Deeltijds Kunstonderwijs speelt hierin een cruciale rol. Ik wil hen mee ondersteunen om dat waar te maken en de drempels weg te nemen die mensen ondervinden", zegt Evita Willaert, schepen van Onderwijs.

Het netwerk van de Brede Schoolwijken

Het bereiken van kwetsbare doelgroepen zit verankerd in de werking van Brede School. Zij stonden mee aan de wieg van de wijkateliers die je vindt in de stad.

Deze ateliers zijn veelal verbonden met een basisschool wat de stap naar het DKO voor veel kinderen en gezinnen verkleint.

Vanuit de expertise en werking van Brede School worden de bestaande netwerken ingezet om hen toe te leiden naar het aanbod van de academies. Zo zijn er de kunstrijen (of ‘voetbussen’, waarbij ze onder begeleiding tot de wijkateliers gaan), en is er de inzet van vrijwilligers in de klas.

Maar er is ook overleg met de partners uit onderwijs, jeugd, welzijn, cultuur en beleidsparticipatie. Zo zorgen we voor een sterker sociaal weefsel in de Gentse wijken.

Samenwerken leidt tot concrete acties

Je informeren en inschrijven is de eerste stap. Brugfiguren spelen ook hier een cruciale rol door mensen te ondersteunen. Maar er is ook een gemeenschappelijke website en folder ontwikkeld met de vijf academies. Met een instructievideo en begeleide inschrijfmomenten maken we alvast die stap kleiner en toegankelijker.

Er blijft ook de financiële drempel. Vanuit het armoedebeleid van OCG werd er een subsidie voorzien zodat ook de niet-stedelijke academies de organisatiepas van UiTPAS kunnen aanvaarden zonder financieel risico. Daardoor kunnen nog meer kinderen en jongeren aan kansentarief deelnemen.

Tegelijk loopt ook een onderzoek naar de mogelijkheid voor een sociale instrumentenbank waar instrumenten goedkoop kunnen worden ontleend of gekocht.

Tot slot maakten we ook een data-analyse van de spreiding en blinde vlekken binnen het DKO in Gent. Dat moet leiden tot een gericht aanbod verspreid over de stad.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.