Data Gentse studentenhuisvesting

01 Februari 2024

Data Gentse studentenhuisvesting

"Toen ik schepen van Wonen werd, waren er amper cijfers. Dat maakte het moeilijk om beleid te voeren." - Tine Heyse, schepen van Wonen

Stad Gent en de hogeronderwijsinstellingen monitoren sinds dit academiejaar het aanbod en de prijs van studentenkoten. De resultaten van deze nieuwe jaarlijkse bevraging zijn nu beschikbaar. Benieuwd? Ontdek het hieronder. 

Na de grootschalige studie ‘studenten in de Gentse woonstad’ (2021) en de actienota  ‘studentenhuisvesting’ (2022), waarin onder andere werd opgenomen om in te zetten op monitoring van en kennis over Gentse studentenhuisvesting(sbehoeften), werden studenten aan de start van dit academiejaar bevraagd over (de wens om) op kot (te) zitten.

Hiaat in woonbeleid wegwerken

Deze nieuwe jaarlijkse bevraging kadert in de schoot van Kot@Gent, een unieke Gentse samenwerking tussen de hogeronderwijsinstellingen en de Stad.

Door deze gegevens jaarlijks gestructureerd te verzamelen en te analyseren, werken we een hiaat in de kennis van ons woonbeleid weg en krijgen we een zicht op de omvang en nood aan studentenhuisvesting.

"Met deze jaarlijkse bevraging beschikken we voortaan over een schat aan data om ons studentenhuisvestingsbeleid verder vorm te geven." - Tine Heyse, schepen van Wonen

"Toen ik schepen van Wonen werd, waren er amper cijfers. Dat maakte het moeilijk om beleid te voeren."

"Met deze jaarlijkse bevraging beschikken we voortaan over een schat aan data om ons studentenhuisvestingsbeleid verder vorm te geven", zegt Tine Heyse, schepen van Wonen.

Succesvolle eerste editie

De eerste editie van de enquête in november was alvast een groot succes: bijna 8.000 studenten namen deel, waarvan meer dan 5.100 kotstudenten (ofwel 64%).

Ter vergelijking, in 2021 namen een kleine 7.000 studenten deel aan de studie ‘studenten in de Gentse woonstad’, 4.200 hiervan (ofwel 62%) zaten op kot.

Van de studenten die niet op kot zitten, geeft bijna vier op de tien aan dat de prijs de belangrijkste drempel vormt. Dat is pijnlijk.

De resultaten geven een goed beeld van onder meer de spreiding van kotstudenten over de Gentse wijken, de typologie van de koten en hoeveel op kot gaan kost.

Zo geeft 95% van de kotstudenten aan op dit moment in een van de Gentse wijken te verblijven. Bijna de helft gaat in de binnenstad op kot, maar ook de Stationsbuurt, Nieuw Gent, Watersportbaan-Ekkergem en Elisabethbegijnhof-Papegaai tellen veel kotstudenten.

Hospitawonen wint aan populariteit

De verhouding tussen mid- en grootschalige studentenhuisvesting en huisdelen is vergelijkbaar met de resultaten van de grootschalige studie in 2021. De formule van hospitawonen blijkt uit de recentste cijfers aan belang te winnen.

Het is ook duidelijk dat op kot gaan duurder is geworden: in 2021 betaalden Gentse kotstudenten gemiddeld 401 euro (incl. kosten), in 2023 is dat opgelopen tot 531,5 euro. Inflatie en energieprijzen zitten hier vermoedelijk voor iets tussen.

Van de studenten die niet op kot zitten, geeft bijna vier op de tien aan dat de prijs de belangrijkste drempel vormt. Dit is pijnlijk.

Vlaanderen moet studeren toegankelijker maken

Het recht op onderwijs, los van financiële mogelijkheden, komt zo onder druk te staan. Wie thuis niet kan studeren of buiten Gent woont en omwille van de afstand noodzakelijk op kot moet gaan, moet de mogelijkheid hebben dit te doen.

Als Stad hebben we niet de instrumenten in handen om te wegen op deze prijzen. We roepen de hogeronderwijsinstellingen daarom op om meer, goedkope(re) kamers te voorzien voor (bijna)beursstudenten. Om hierin te kunnen voorzien moeten de instellingen voldoende en structureel gefinancierd worden door Vlaanderen.

Daarbovenop pleiten we er als Groen op Vlaams niveau voor om de studietoelagen te verhogen en verbreden zodat meer studenten hier aanspraak op kunnen maken.

Meer info

Kom je graag meer te weten over de bevraging?
Lees hier de voornaamste bevindingen: https://stad.gent/nl/wonen-bouwen/huren-verhuren/studentenhuisvesting/studentenhuisvesting-cijfers

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.