Resultaten van de volksraadpleging in actuadebat op de gemeenteraad

26 Oktober 2023

Resultaten van de volksraadpleging in actuadebat op de gemeenteraad

"Deze hele discussie rond wonen is een ideologische discussie: iedereen mee of meer voordelen voor wie het al goed heeft. Wij weten welke kant we kiezen."

Tijdens de gemeenteraad van oktober ging het tijdens het actuadebat over de volksraadpleging, de resultaten en de opvolging ervan. Groen-raadslid Anita Dewinter nam het woord en bedankte de deelnemers om dit probleem mee in de aandacht te houden. Lees hieronder haar integrale tussenkomst.

Meer dan 30.000 Gentenaars hebben hun stem laten horen: De betaalbaarheid van wonen staat daarmee terecht hoog op de agenda in Gent. Zoals in vele populaire steden is ook in Gent die betaalbaarheid voor te veel mensen een probleem. Dank u wel Gentenaars en initiatiefnemers van de Volksraadpleging om dit probleem zo duidelijk mee in de aandacht te houden.

Flinke investeringen door de Stad

Ook voor de Groen-fractie staat dit hoog op onze agenda. Getuige hiervan de beleidsnota met beleidsintenties van Groen-schepen Tine Heyse, begin deze legislatuur. 

"Die keuzes kwamen ten goede aan alle Gentenaars maar vooral aan mensen met een laag inkomen, gezinnen, daklozen." - Anita Dewinter, raadslid Groen

De voorbije jaren is dan ook al flink geïnvesteerd in wonen door de stad. Hierbij werden keuzes gemaakt. Het ging om energiezuiniger maken van woningen, noodkopers helpen renoveren, investeren in de bouw en renovatie van sociale woningen, bouwen van budgetwoningen enzovoort.

Die keuzes kwamen ten goede aan alle Gentenaars maar vooral aan mensen met een laag inkomen, gezinnen, daklozen.

Niemand achterlaten

In de volksraadpleging hebben we ook die kreet gehoord: 40% sociaal wonen. Dat betekent inzetten op de 40% Gentenaars met het laagste inkomen. Dat is een keuze waar we al achter stonden en blijven achter staan. Wij kiezen voor een bruisende stad die niemand achterlaat.

En of de Volksraadpleging nu bindend is of niet, dat verandert niets aan ons engagement in de beleidsnota Wonen om 20% sociaal wonen en 20% budgetwonen te helpen realiseren. Wij willen trouwens de afgesproken spelregels niet veranderen, dat zou helemaal niet democratisch zijn.

Herinvoeren sociale Woonnorm

Maar er blijft veel werk aan de winkel. Als Stad moeten we de ingeslagen weg verder zetten maar we kunnen het niet alleen. Er zijn de vele middenveldorganisaties, vertegenwoordigd in de wooncoalitie, die gelukkig veel gaten opvullen, en ook een belangrijke rol gespeeld hebben bij het bereiken van het nodig aantal stemmen.

Samen met hen stellen we duidelijke eisen naar Vlaanderen. Onder andere de eis, die ik voor de Volksraadpleging, al formuleerde: het herinvoeren van de sociale Woonnorm zoals die vroeger nog in het grond- en pandendecreet opgenomen was.

Wat ons betreft moet de financiering van het sociaal wonen grondig veranderen zodat de sociale woonmaatschappijen echt gesubsidieerd worden en niet in de onmogelijke situatie geduwd worden dat ze leningen moeten terugbetalen met de te lage huurinkomsten.

Die financiering moet ook afgestemd zijn op de stedelijke woonsituatie en gericht op groei van het sociaal huuraanbod. 

1 op 7 Gentenaars leven in armoede

Ook de eis van de wooncoalitie om meer maatschappelijk werkers te financieren (nu 1/1000 sociale woningen) ondersteunen wij ten volle. Maar ik vrees dat momenteel de kreet van de Volksraadpleging bij de Vlaamse minister van Wonen op een koude steen valt. 

In Gent leven 1 op 7 mensen in armoede. We kennen de beschamende cijfers van de 'thuislozen'. Behoorlijk wonen is een belangrijke stap om uit die wurgende armoedespiraal te geraken. De marktwerking zal die mensen niet ten goede komen.

Integendeel: de kloof tussen arm en rijk wordt groter. Deze hele discussie rond wonen is een ideologische discussie: iedereen mee of meer voordelen voor wie het al goed heeft. Wij weten welke kant we kiezen.

Zorgvuldig afwegen

Er is veel gediscussieerd over de eerste vraag rond privatiseren van stadsgronden. Ook die bekommernis delen we maar blijven wel eerlijk zeggen dat het soms in het voordeel van de Gentenaars is om een grond te verkopen.

Wanneer dat wel kan is een zeer zorgvuldige afweging. Zijn de kosten te hoog door erfgoedregels, is de grond onbruikbaar voor gemeenschapsdoelen, kan een industriegrond ver buiten Gent niet beter van de hand gedaan worden om te investeren in sociale woningen, een school, een woonzorgcentrum…? Om dit voor iedereen transparanter te maken zouden de stappen in die zorgvuldige afweging beter geformaliseerd worden.

Conclusie

We zijn nog precies een jaar voor de volgende verkiezingen. We moeten samen met alle diensten en met de sociale woonmaatschappij verder volop inzetten om nog zoveel mogelijk mensen een dak, liefst een geïsoleerd dak met zonnepanelen, te geven.

De stadseigendommen moeten ingezet worden voor de basisnoden van de Gentenaars, dat is evident. 

Op vlak van wonen ligt voor ons de prioriteit om voor iedereen wonen betaalbaar te maken, dat betekent dat de mensen met de laagste inkomens per definitie diegenen zijn waar we onze financiële middelen op inzetten. Niet alleen de stad ook de Vlaamse overheid moet die duidelijke keuze maken.

Voorstel om bindend te maken

Een gemeentelijke volksraadpleging is niet bindend voor het lokale bestuur. Oppositiepartij PVDA diende op de Gentse gemeenteraad na de volksraadpleging een voorstel in om deze alsnog bindend te laten verklaren. Groen stemde hier niet mee in. Lees in deze Q&A waarom.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.