Criminaliteitscijfers dalen

22 Maart 2018

Criminaliteitscijfers dalen

De criminaliteitscijfers van Gent werden in de Commissie Algemene Zaken van maart bekend gemaakt en besproken. Fractieleider Bram Van Braeckevelt, die de cijfers opvolgt, reageert op de algemene positieve tendens.

De criminaliteitscijfers in Gent zijn de voorbije 6 jaar met 17% gedaald. Daarmee is Gent de veiligste grootstad van het land. In 2017 is het aantal woninginbraken met een kwart gedaald.

Ondanks de stijging van de verkeersveiligheid vielen 3 slachtoffers te betreuren, 2 fietsers en één autobestuurder, en dat zijn er 3 teveel. Globaal werden 15% minder verkeersongevallen in 2017 geregistreerd. En ook het aantal ongevallen met voetgangers en fietsers daalde in 2017. De focus op verkeersveiligheid werkt dus, aldus Bram, maar blijft wel cruciaal.

Dat het aantal fietsdiefstallen in 2017 steeg, is geen verrassing voor Bram, die die cijfers nauw opvolgt. Hij kijkt uit naar het aangekondigde actieplan tegen fietsdiefstal waar hij zelf erg op aangedrongen heeft.

Ook blijkt uit de cijfers dat de aanpak van zwerfvuil in de prioritaire wijken rendeert, de pakkans is duidelijk gestegen.

Uit de Oost-Vlaamse cijfers tenslotte valt de daling van het aantal slachtoffers van mensensmokkel op, na de piek van 2016.

Gent blijft een grootstad, met de typische uitdagingen die hiermee gepaard gaan, zo bewezen de gebeurtenissen in de Overpoort de voorbije week. Maar het is een positieve tendens dat de criminaliteitscijfers dalen. De focus op leefbaarheid blijft cruciaal en daar zal Bram over blijven waken, in het bijzonder wat het verkeer betreft.