Buren uit Nieuw Gent en hun werkgroep 'Afval'

18 Januari 2024

Buren uit Nieuw Gent en hun werkgroep 'Afval'

"Zo schoon om te zien hoe gemotiveerd Gentenaren zijn om hun buurt net te houden."

📷 De Zuidpoort

De buurtbewoners van Nieuw Gent en de KAA Gent Foundation geven niet op. Met een concrete lijst van aanbevelingen en vooral het plan om zelf veel te doen, willen ze de afval- en netheidsproblematiek bij hen in de buurt aanpakken. Samen met de Stad en lokale partners schakelen ze over van woorden naar daden. Stap 1: Wandeling en gesprek met schepen Bram Van Braeckevelt. 

Stap 1 kan alvast worden afgevinkt, want op vrijdag 12 januari werd Bram als schepen van Openbare Netheid en IVAGO-voorzitter uitgenodigd door de buurtbewoners van Nieuw Gent.

Samen met De Zuidpoort en de KAA Gent Foundation gingen zij aan de slag rond het thema afval. Hun bevindingen deelden ze niet enkel met Bram, maar ook met enkele stadsdiensten, Thuispunt Gent en IVAGO. 

Een signaal uit de buurt

De afgelopen maanden nam een werkgroep, die alleen maar bestaat uit buurtbewoners en begeleid wordt door De Zuidpoort, het thema afval onder de loep.

Waarom is de buurt zo vuil, hoe komt het dat inwoners verkeerd aanbieden en sluikstorten ... Wat zijn de acties die de buurt zelf kan opzetten? Maar ook stelden ze zich de vraag wat er beleidsmatig, zowel op lokaal als bovenlokaal niveau, moet veranderen.

"Elke Gentse wijk heeft zijn eigen DNA. Initiatieven als deze zijn nodig om concrete acties op te zetten die op maat zijn van de buurt en dus impact hebben." - Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare Netheid

"Elke Gentse wijk heeft zijn eigen DNA. Initiatieven als deze zijn nodig om concrete acties op te zetten die op maat zijn van de buurt en dus impact hebben", zegt Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare Netheid.

Op pad

Om een duidelijk beeld te hebben van de problematiek en de insteek van de analyse, begon de samenkomst met een korte wandeling tussen de hoogbouw van Nieuw Gent. 

De Zuidpoort weet het goed te formuleren: "Zwerfafval en sluikstort zijn een groot probleem, tot grote frustratie van buurtbewoners die op zoek gaan naar oorzaken en oplossingen. Het afval meer ophalen is in dit geval geen goede of duurzame oplossing."

Tijd voor actie 

Met rondlopen alleen maken we het verschil niet, maar met de aanbevelingen en ideeën van de bewonersgroep kan er wel worden gewerkt aan duurzame en gedragen acties.

"Zo schoon om te zien hoe gemotiveerd Gentenaren zijn om hun buurt net te houden. Een duidelijk signaal dat opruimpartners hierin niet alleen staan", zegt Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare Netheid.

Enkele buurtbewoners stelden het volledige plan voor aan de delegatie. Al hun bevindingen clusterden ze in vijf aanbevelingen. Ook de KAA Gent Foundation duidde hoe zij de problematiek ervaren, en vertelde meer over de structurele opruimmomenten met vrijwilligers. 

En wat nu? 

Stap 1 is gezet. En stap 2 ook al, want binnenkort worden buurtbewoners geïnformeerd over hoe ze sorteerpunten moeten gebruiken aan de hand van een korte, maar heldere, fiche.

Ook de KAA Gent Foundation zit de komende weken niet stil, want zij werkt verder aan een afvalspel voor scholen en blijft inzetten op het leenpunt voor opruimmateriaal in De Serre. 

Bram, de Cel Regie Netheid, de dienst Beleidsparticipatie, IVAGO en Thuispunt Gent plannen op korte termijn ook acties, en dat op basis van de aanbevelingen. Want niemand is een betere ervaringsexpert dan de buurtbewoners zelf. To be continued. 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.