Blaarmeersen nieuwe reglement

23 April 2024

Blaarmeersen nieuwe reglement

Samen met de korpschef hopen wij ten stelligste, dat het toegangsverbod zoals het vandaag voorligt enkel in zeer uitzonderlijke gevallen zal toegepast worden. - Bert Misplon, gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid Bert Misplon kwam op de laatste gemeenteraad van maandag 22 april tussen, naar aanleiding van de stemming over de goedkeuring van het nieuwe reglement op de Blaarmeersen. Je kan zijn tussenkomst hier lezen: 

Het is niet de eerste keer dat we het in deze raad over de Blaarmeersen hebben. Het is een dossier waarover we al veel van gedachten met elkaar gewisseld hebben, telkens met respect voor elkaars mening en met de nodige nuances. Het is ook mijn betrachting om dat hier vandaag opnieuw te doen.

De laatste keer dat we het over de Blaarmeersen hebben gehad in deze raad dateert van september vorig jaar. We kwamen toen tot de vaststelling dat de uitgewerkte maatregelen goed hadden gewerkt in het zomerseizoen 2023. Ik wil u, de andere collega’s in het college en alle betrokken diensten die zich de voorbije jaren hebben ingezet rond dit dossier hiervoor uitdrukkelijk bedanken. Dat mag ook wel eens. Het uitgangspunt van ons en bij uitbreiding iedereen - denk ik - is daarbij steeds hetzelfde geweest: de Blaarmeersen moet een fijne en veilige plek zijn voor iedereen!

Getrapte aanpak werkt

Ik herhaal mezelf als ik een pleidooi hou voor de getrapte aanpak die is uitgewerkt. Ik blijf ervan overtuigd dat de extra inzet op sfeerbeheer - en het op die manier zoveel mogelijk voorkomen en ontmijnen van eventuele opstootjes - de meest efficiënte en gepaste manier is om met jongeren in de Blaarmeersen om te gaan. Dat toonden alle positieve reacties het vorige zomerseizoen ook aan. Sfeerbeheerders zorgen voor een goede ontvangst, heten alle bezoekers welkom en gaan proactief aan de slag.

Bij de start van de zomer waren we allemaal bezorgd. Maar de getrapte aanpak heeft gewerkt. En daarom was het vorige zomer fijn vertoeven op de Blaarmeersen.

Bezorgdheid om extra drempels

En dat is nodig, want bij gebrek aan voldoende publiek open zwemwater zijn de Blaarmeersen nog steeds dé plek waar de Gentenaars zich in de zomer kunnen gaan verkoelen waar ze allemaal terecht kunnen om te zwemmen, om te spelen, om te ontmoeten. En daarom is mijn fractie nog steeds een koele minnaar van het hekken dat we rond het domein hebben geplaatst. Want een hekken wordt door sommige jongeren en gezinnen ervaren als een drempel waardoor ze minder snel of niet meer geneigd zijn naar de Blaarmeersen te komen. In het spontaan advies van de Jeugdraad konden we deze bezorgdheid ook lezen. Jeugdorganisaties merken nu al de vele drempels en ook de jeugdraad geeft aan dat jongeren moeilijker de weg vinden naar de Blaarmeersen.

Toegangsverbod enkel in uitzonderlijke gevallen

In de marge van het sluitstuk, het zgn. toegangsverbod, dat vandaag via deze politieverordening ter goedkeuring voorligt, willen wij de bezorgdheid van deze jongeren onder de aandacht brengen. Samen met de korpschef hopen wij ten stelligste, dat het toegangsverbod zoals het vandaag voorligt enkel in zeer uitzonderlijke gevallen zal toegepast worden. Vandaar dat het belangrijk is dat er een beperkte lijst van zware feiten is en dat het toegangsverbod niet voor zo maar om het even wat kan worden toegepast. 

Vooral de inzet op sfeerbeheer zal opnieuw een succes maken van het aankomende zomerseizoen.

We zullen vanuit onze fractie ook toezien op het feit dat het sluitstuk ook effectief als sluitstuk gehanteerd wordt in de dagdagelijkse praktijk.

We willen vanuit Groen een signaal geven dat we als stad moeten luisteren naar alle stakeholders en dat we veilige maar ook toegankelijke Blaarmeersen belangrijk vinden. Samen meer inzetten op verbindende maatregelen en ervoor zorgen dat ontmoeten, ontspanning en plezier centraal kunnen staan. Waar er met respect gesproken en gewerkt wordt tussen en met alle betrokken in het verhaal van de Blaarmeersen.