“Hang je kind aan de kapstok en ga werken”

07 Maart 2024

“Hang je kind aan de kapstok en ga werken”

"Met ons hart met de kindjes bezig zijn, daar worden wij warm van. Nu is het vaak bandwerk, dat doet zeer."  

Dat is in een notendop het kinderopvang-beleid van de Vlaamse regering. Onhoudbaar voor de sector, maar vaak ook voor de ouders.

De crisis in de kinderopvang, woelige storm sinds een jaar of vijf. Maar laten we eerlijk zijn: het water staat de kinderbegeleiders al veel langer aan de lippen.

En al helemaal sinds de Vlaamse regering besloot om het tekort aan plaatsen 'op te lossen' door meer kinderen toe te laten per begeleider. Je moet niet gestudeerd hebben om te weten dat de kwaliteit van de kinderopvang daaronder zou lijden. 

"Dat, en te weinig centen", zegt schepen van Opvoeding Evita Willaert. "Niet makkelijk om op te lossen als Stad, want het is Vlaanderen die de regels vastlegt. Daarom vind ik het belangrijk te blijven luisteren: wat kunnen wij doen?"

"In een ideale wereld is kinderopvang 'deel van je dorp'. Vandaag is het deel van de economische machine: 'Hang je kind aan de kapstok en ga werken.'" - Evita Willaert, schepen van Opvoeding

Hoe gaat het met de kinderopvang in Gent? Dat was de insteek van de gespreksavond die Groen Gent organiseerde voor ouders en opvangorganisatoren. Wat volgde, waren openhartige getuigenissen van beide kanten.

Baby's met huidhonger

De kinderbegeleiders kampen vooral met werkdruk: "We doen elke dag wat we kunnen. Maar er zijn nog steeds te veel kinderen per begeleider."

"Hoe onze kinderopvang georganiseerd is, volgt ook de natuur niet, hé. Als een gezin acht kinderen heeft, zitten daar jaren tussen. In de kinderopvang zitten acht kinderen in hun eerste duizend dagen, wanneer kinderen veel huidhonger hebben. Alleen dat al kunnen we vaak niet geven."

Kinderopvang is ook meer dan luiers vervangen, knuffelen en eten geven. Kinderopvang is belangrijk voor de sociale, emotionele en fysieke ontwikkeling van het kind. "Die pedagogische functie, met ons hart met de kindjes bezig zijn, daar worden wij warm van. Dat we daar de laatste jaren vaak de kans niet toe krijgen, is pijnlijk."

2 begeleiders voor 14 kinderen

Opvang zou vertrouwen en rust moeten betekenen. Jammer genoeg is dat nu niet het geval. De mensen in de kinderopvang ervaren stress en onrust. Maar ook de ouders.

"Kinderopvang is een noodzaak voor ouders, want je moét gaan werken na de geboorte van je kind. Te vroeg: na één maand als man en na drie maanden als vrouw", getuigt een ouder. "Maar 2 begeleiders voor 14 kinderen in de crèche? Als ik kon kiezen, dan bleef ik thuis."

Schepen Willaert knikt: "Voor de Vlaamse regering telt vooral de economische functie: ‘Hang je kind aan de kapstok en ga werken’. De nieuwe voorrangsregels voor werkende ouders zijn het beste voorbeeld."

Busroutes uitzoeken

Nochtans is kinderopvang voor iederéén belangrijk. Van zodra je een kind krijgt, wil je een goede toekomst voor je kind. Werkend of niet-werkend. Kansarm of kansrijk. Kinderopvang zorgt ervoor dat alle moeders een opleiding kunnen volgen, werk kunnen zoeken of terug aan de slag kunnen.

"Eigenlijk moeten we het niet doen, maar we kunnen ouders bij zo veel dingen helpen: busroutes uitzoeken voor een sollicitatie, ouders toch halftijdse opvang aanbieden zodat ze een interimjob kunnen aanvaarden …"

Ook de kinderen uit gezinnen met armoede ondervinden vaak veel stress. Zij kunnen in het warme nest van de kinderopvang gestimuleerd worden, hun taal verrijken, gezonde voeding krijgen en zoveel meer.

De crèche als warm dorp

In een ideale wereld is kinderopvang iets moois, een aanvulling op het gezin. It takes a village to raise a child. Een kind-oudercrèche, waar je naartoe kan gaan om bij je village te kunnen zijn. Een plek waar diensten samen zitten: kinderopvang, gezinsbegeleiding, inloopteams met activiteiten voor ouders en kinderen samen …

"Daarom blijven wij vanuit Groen pleiten voor een inclusieve kinderopvang voor iedereen. Met correct betaald personeel, met rechtvaardige werktijden en -last, met minder kindjes per begeleider", zegt Evita Willaert.

"Het is onze plicht om over de kwaliteit te waken, want in de eerste plaats is kinderopvang belangrijk voor de kinderen zelf."  

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.