“Een gratis maaltijd op alle Gentse scholen? De hemel beloven is natuurlijk makkelijk”

29 Februari 2024

“Een gratis maaltijd op alle Gentse scholen? De hemel beloven is natuurlijk makkelijk”

"Ik wil in de eerste plaats op àlle Gentse basisscholen warme maaltijden mogelijk maken."

"Gratis maaltijden voor Gentse kleuters vanaf 2026", stelt fusielijst Voor Gent voor. Is dat mooi? Natuurlijk. "De hemel beloven is makkelijk. Ik ben voor gratis maaltijden, maar niet als platte slogan. Ik ben voor gratis maaltijden voor wie het nodig heeft. We hebben immers geld nodig voor het héle armoede-, zorg- en onderwijsbeleid", zegt Evita Willaert, schepen van Onderwijs.

Sinds jaar en dag biedt Stad Gent gezonde én betaalbare maaltijden aan in het Stedelijk Onderwijs. Groen wil dit uitbreiden naar alle Gentse scholen, ook van de andere netten. Maar gratis? Dat is nog een ander paar mouwen.

Het klopt: op een lege maag kun je niet leren. Ons onderzoek ‘Lekkers op school’ toonde aan dat kinderen beter leren met een gevulde maag. Ze zijn meer aanwezig op school. Maar die ‘lege maag’ geldt niet voor alle kinderen. 

Kijk, een warme maaltijd is voor verschillende oudergroepen belangrijk. Er zijn inderdaad ouders die de maaltijden niet kunnen betalen.

"Ik wil in de eerste plaats op àlle Gentse basisscholen warme maaltijden mogelijk maken. Gezond en betaalbaar. Gratis voor wie het nodig heeft, en tegen een (beperkte) bijdrage voor wie het kan betalen." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs 

Maar er zijn ook ouders die wel kunnen betalen, maar voor wie het (om allerlei redenen) belangrijk is dat hun kind op school kan eten. Heel veel scholen willen wel een maaltijd aanbieden, maar ze hebben ondersteuning te kort om dat te doen. 

"Mijn voorstel? Een gezonde én betaalbare warme maaltijd voor élk kind op élke Gentse basisschool. Gratis voor wie het nodig heeft, en tegen een (beperkte) bijdrage voor wie het kan betalen", zegt schepen Evita Willaert. 

Dat systeem bestaat nu al in het Stedelijk Onderwijs Gent: kwetsbare gezinnen krijgen automatisch een korting volgens hun inkomen. Dat systeem van kortingen willen we uitbreiden naar alle scholen, voor alle kinderen. Want er zijn ouders die niet kunnen betalen. Maar er zijn ook ouders die (een stukje) kunnen betalen. Evita is benieuwd welk armoedebeleid Vooruit en Open VLD gaan schrappen door maaltijden te voorzien voor gezinnen die ze kunnen betalen?

"Ik lees dat Voor Gent 'flexibiliteit en inspanningen' verwacht van schoolteams. Dat vind ik schofferend. De definitie van een schoolteam ÍS flexibiliteit en inspanning.  Maar ze zijn op, er zijn grenzen." – Evita Willaert, schepen van Onderwijs

En dan praktisch: de ondersteuning voor scholen om het aanbieden van warme maaltijden te realiseren, logistiek en financieel. Voor Gent staat daar niet bij stil.

Het staat elke dag in de krant; hoeveel uitdagingen er zijn in ons onderwijs. Scholen worden elke dag geconfronteerd met leernoden, met zorgvragen, met armoede. De Vlaamse Regering laat daarin zoveel steken vallen. "Ik lees dat Voor Gent 'flexibiliteit en inspanningen' verwacht van schoolteams?"

"Scholen slaken nu al de noodkreet rond lege brooddozen, en zij moeten het dan maar zelf ‘flexibel oplossen’? Dat vind ik ronduit schofferend", zegt schepen Willaert.

"Je hebt medewerkers nodig om kinderen te helpen, om op te scheppen, af te wassen enzovoort. Gaan ze dat ook vragen aan de schoolteams? Of wil men de meerkost aftrekken van het onderwijsbudget?" – Evita Willaert, schepen van Onderwijs

"Wie zoiets zegt, heeft de laatste jaren op een andere planeet geleefd. De definitie van een schoolteam ÍS flexibiliteit en inspanning. Maar ze zijn op, er zijn grenzen. Het opdienen van de Gentse waterzooi is bovendien een extra taak, de kost van die taak is niet meegerekend in de berekening. Of gaat men dat aftrekken van het onderwijsbudget?"

"De kostprijs die Voor Gent naar voor schuift, is te laag. Ik lees dat ze €4 rekenen voor een maaltijd en €0,70 voor middagtoezicht. Dat is niet de volle kost. Je hebt medewerkers nodig om kinderen te helpen, om op te scheppen, af te wassen enzovoort. Of gaan we dat ook ‘flexibel-gewijs’ vragen aan de schoolteams?"

Niet elke school in Gent is er bovendien op uitgerust om warme maaltijden aan te bieden, laat staan gratis of betaalbaar. "Dàt wil ik realiseren: op àlle Gentse basisscholen warme maaltijden mogelijk maken", stelt schepen Willaert.

"En alle kinderen betaalbare – indien nodig gratis – toegang geven tot die maaltijd. Zo besteed je als stad je geld waar het nodig is en hou je budget over voor de vele andere noden die mensen in armoede hebben."

Geen losse flodders dus, maar een totaalbeleid!

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.