"Als de brooddozen opengaan, zetten scholen kinderen voor tv"

08 Juni 2023

"Wat denkt Vlaanderen dat scholen kunnen doen met 4,34 euro per jaar per kind?" - Evita Willaert, schepen van Opvoeding

"Als de brooddozen opengaan, zetten scholen kinderen voor tv", kopte De Standaard deze week. Het artikel beschrijft hoe scholen kinderen over de middag soms voor een film of een documentaire zetten, om de situatie rustig en overzichtelijk te houden. Het drukte ons nog maar eens met de neus op de feiten. Het organiseren van de middagopvang is voor veel scholen helaas beperkt tot het houden van toezicht, zo goed en kwaad als het kan met de beschikbare mensen.

Toch kan het anders. Dat zag onze schepen Evita Willaert tijdens een bezoek aan het warme team van de Buitenschoolse Opvang De Sterrespits. 

Daar kunnen de kleuters elke middag in een huiselijke sfeer genieten van een gezonde maaltijd of van hun eigen boterhammetjes, kunnen ze na het eten een dutje doen als ze dat nodig hebben, buiten spelen of in een knusse hoek een boekje kijken ...

Waarom niet op elke school? 

Dat de middagopvang niet op elke school voor elk kind goed kan georganiseerd worden, daarvoor ontbreken de Vlaamse centen en een Vlaams kader. 

"De middag- en de naschoolse opvang is een zorg voor onze gezinnen én onze scholen. Hoog tijd om dit de nodige aandacht en middelen te geven." - Evita Willaert, schepen van Opvoeding

"We vinden dat elk kind een opvangnestje verdient. Het budget dat de Vlaamse Overheid daarvoor voorziet is ondermaats. Over de organisatie van de middagopvang blijft het oorverdovend stil. Wat denkt Vlaanderen dat scholen kunnen doen met 4,34 euro per jaar per kind?", zegt Evita Willaert, schepen van Opvoeding.

Noodmaatregelen

Het artikel in De Standaard legt het Vlaamse falen op dit thema bloot. Zonder kader en zonder centen moeten de scholen roeien met de riemen die ze hebben.

Een school krijgt vanuit Vlaanderen per kind slechts 4.34 euro per jaar, voor middagopvang. Daar loop je niet ver mee. En dus grijpen scholen soms naar noodmaatregelen om toch wat rust te kunnen bieden. 

Ook handen in het haar voor de buitenschoolse opvang

Er is niet enkel een probleem voor de middagopvang. Ook voor de organisatie van de naschoolse opvang zitten scholen met hun handen in het haar en krijgen gezinnen niet wat ze nodig hebben. 

Het kan anders

Dienst Kinderopvang van Stad Gent neemt hierin een pioniersrol op en wordt daarvoor in Vlaanderen en over de grenzen geprezen. Deze dienst organiseert sinds jaar en dag de kleuteropvang in de stedelijke scholen.

Er wordt gewerkt vanuit de noden van het kind. Medewerkers worden er vast aangeworven en kunnen rekenen op een brede ondersteuning om hun werk te organiseren.

Als stad investeren we fors in deze kinderopvang, die op woensdag en tijdens de vakantieperiodes ook openstaat voor kinderen van andere scholen. Helaas kunnen we met stadsbudget niet voor alle kleuters een goede opvang organiseren. 

Daar knelt het schoentje

Voor het organiseren van ochtend- en avondopvang voor kleuters en lagere schoolkinderen werkte Vlaanderen wél een goed kader uit met het Decreet voor Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA).

Maar daar knelt het schoentje in de voorziene budgetten: voor elk kind wordt vanaf 2026 per jaar 100€ voorzien. Onmogelijk om met dergelijk budget kwaliteitsvol te werken. 

We nemen onze verantwoordelijkheid op

Stad Gent zet stappen vooruit om ook voor andere scholen de organisatie van opvang meer haalbaar te maken. Zo ondersteunt de stad de niet-stedelijke scholen op haar grondgebied met een opvangsubsidie.

Ook starten er vanaf volgend schooljaar proefprojecten op om de uitrol van het Decreet voor Buitenschoolse Opvang en Activiteiten voor te bereiden en te kijken hoe het aanbod kan worden uitgebreid.   

"Samen met scholen, opvangaanbieders en vrije tijdsorganisatoren slaan we de handen in elkaar om meer en beter naschools aanbod te voorzien. Tegelijk proberen we dit dossier op de politieke radar te krijgen van Vlaanderen".

"De middag- en de naschoolse opvang is een zorg voor onze gezinnen én onze scholen. Hoog tijd om dit de nodige aandacht en middelen te geven", zegt Evita Willaert, schepen van Opvoeding.

Hier vind je het artikel van de Standaard.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.