Wordt onderwijs een thema in de aankomende verkiezingen?

21 Maart 2019

Wordt onderwijs een thema in de aankomende verkiezingen?

Op woensdag gaven duizenden leerkrachten een krachtig signaal aan de Vlaamse overheid. Ze legden het werk neer en kwamen op straat om duidelijk aan te geven dat ze op hun tandvlees zitten, dat ze hun job -in de huidige omstandigheden- niet meer naar behoren kunnen uitvoeren. De taken vermeerderen, de thema’s waar leraren mee te maken krijgen, stijgen exponentieel. “De leraren dragen meer en meer. En ze zorgen ook meer en meer. Maar ze moeten ook zelf gedragen en verzorgd worden” stelt schepen van onderwijs Elke Decruynaere.

Wie leraren kent, weet dat ze dit niet vragen voor hun eigen comfort, maar om simpelweg te kunnen blijven volhouden. De cijfers uit het werkveld zijn ronduit alarmerend: bij 40% van de leerkrachten die tijdelijk ‘out’ zijn, is dit omwille van een burn -out. Plaatsen die tijdelijk ingevuld moeten worden. Maar waarvoor steeds moeilijker iemand gevonden wordt. Gevolg? Meer werk dat op de schouders van de collega-leerkrachten terechtkomt, die op hun beurt de werkdruk dus verder zien stijgen.

“Ik deel de bezorgdheid van vele scholen. Dit zijn de vrouwen en mannen die dag in dag uit klaar staan. Ik roep de Vlaamse regering op om meer en heel concreet te investeren in ons onderwijzend personeel en dus in onze kinderen en jongeren.” - Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Het klopt dat deze actie hinder met zich meebrengt voor de ouders om in basis-opvang voor hun kinderen te voorzien. De leraren kozen ook de minst belastende dag van de week, ook daarin bleven ze bescheiden.

“Het gaat hier niet over centen, of in elk geval niet over de lonen van het onderwijzend personeel. Ik sprak vandaag met talrijke leerkrachten die onder de Gentse stadshal waren samengekomen om hun grieven neer te schrijven en op te sturen naar de beleidsmakers. Niemand van hen sprak me aan over meer loon” aldus Elke.

Maar het gaat natuurlijk wel over centen, nl. over de noodzakelijke budgetten om voldoende ondersteuning te bieden. Er zijn handen te kort op alle vlakken. Ondersteuning voor onderwijzend personeel om blijvend inclusief te kunnen werken. Ondersteuning voor schooldirecties om kwalitatieve sturing te kunnen bieden.  Ondersteuning voor starters en voor volhouders, om de dagtaak aan te kunnen en voldoende energie over te houden voor het onderwijzend aspect van de job. Ondersteuning om de administratieve verwachtingen te kunnen inlossen. Ondersteuning bij alle neventaken, om te kunnen focussen op de hoofdtaak: onze kinderen en jongeren een kwalitatieve opleiding te geven die hen voorbereidt op de toekomst.

“De leraren dragen meer en meer. En ze zorgen ook meer en meer. Maar ze moeten ook zelf gedragen en verzorgd worden.” - Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

“Ik deel de bezorgdheid van vele scholen. Laat het me duidelijker zeggen: ik ben uiterst ongerust. Dit zijn de vrouwen en mannen die dag in dag uit klaar staan voor hun leerlingen, die houden van hun leerlingen, die het allerbeste met ze voorhebben. Ik roep de Vlaamse regering op om meer en heel concreet te investeren in ons onderwijzend personeel en dus in onze kinderen en jongeren. Het houdt geen steek om meer en meer voorwaarden uit te strooien over het onderwijs, zonder een organisatie te voorzien die deze extra taken kan absorberen. Laten we ons lerarenkorps ondersteunen en de noodzakelijke middelen voorzien zodat zij zich kunnen focussen op hun kernzaak: het aanhouden van de hoge kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen.  Iemand vroeg me vandaag: “Wordt onderwijs een thema in de aankomende verkiezingen?” Ik mag van harte hopen van wel, wij zullen in elk geval niet nalaten om daarop te blijven hameren.”