Winternachtopvang, een noodzakelijk kwaad

21 November 2019

Winternachtopvang, een noodzakelijk kwaad

Een goede en kwalitatieve (winter)nachtopvang is een noodzakelijk kwaad, herhaalde Evita Willaert op de jongste OCMW-raad. Ze stelde hoopvol vast dat dit bestuur zich ondertussen geëngageerd heeft werk te maken van structurele oplossingen op de woonmarkt.

Daarom komt er ook een plan wonen, omdat dit stadsbestuur – binnen de grenzen van haar mogelijkheden – keihard verder wil werken aan die structurele oplossingen. - Evita Willaert

Zoals elk jaar – sinds 2009 – keurt de OCMW-raad rond deze tijd de uitbreiding van de nachtopvang voor de winterperiode goed. 40 extra bedden komen er, met de mogelijkheid om nog eens uit te breiden met 12 extra ‘nood’bedden. Dit jaar verhuist de winternachtopvang naar het voormalige gebouw van opvangcentrum Klemenswerk in het Prinsenhof. Daardoor moest de gezinsnachtopvang die sinds kort in dat gebouw georganiseerd werd, uitwijken.

Evita herinnerde aan enkele belangrijke veranderingen die de voorbije jaren mede onder impuls van de Groen-fractie in de nachtopvang doorgevoerd werden. “Veranderingen die wij vroeger vanuit de oppositie bepleit hebben en waarvoor wij nadien mee aan de kar getrokken hebben” stelde ze: 

  • Er zijn meer bedden bijgekomen.
  • De aparte gezinsnachtopvang – wat geen gemakkelijk dossier was – is er vorige legislatuur bijgekomen, vanuit de overtuiging dat de reguliere nachtopvang geen plek is voor kinderen.
  • De Warme Winter is erbij gekomen, een uitbreiding van het reguliere aanbod van dagopvang voor dak- en thuislozen. Het sluitingsuur sluit aan op openingsuur van de nachtopvang zodat mensen zonder dak geen uren buiten hoeven rond te slenteren
  • De winternachtopvang start 2 weken vroeger en blijft nu sowieso open tot eind maart. Vroeger bestond de mogelijkheid om 14 dagen vroeger open te gaan of om met 14 dagen te verlengen. Dat is dit jaar niet meer het geval
  • Alle opvanglocaties gaan een uur vroeger open dan vroeger. Om 20 uur in plaats van om 21 uur. Hierdoor kunnen niet bezette bedden ook een uur vroeger opnieuw worden vrijgegeven.
  • Ook de inbelrondes werden vervroegd.
  • En Huize Triest is nu ook buiten de winterperiode 7 dagen op 7 open, in plaats van slechts 4 op 7. 

Dit zijn erg belangrijke stappen om een laagdrempelige en kwalitatieve nachtopvang in onze stad te kunnen verzekeren. De vraag of de winternachtopvang nog vervroegd moet worden, verdient een genuanceerd antwoord, stelde Evita nog. “Bovenlokale afspraken dringen zich dan op. Ik hoop dat de verantwoordelijkheid die wij in Gent al jaren nemen ook eindelijk een inspiratie kan zijn voor andere steden en gemeenten in onze regio om ook initiatieven te nemen.”

Evita besloot met een citaat van Alain Slock, de directeur van CAW Oost-Vlaanderen, in de krant: "Wij als sociaal werkers mogen nog zo ons best doen en er mogen miljoenen euro’s in welzijn worden gepompt, zolang de woningmarkt niet toegankelijker wordt gemaakt, zal dakloosheid blijven bestaan. De winteropvang is een noodzakelijk kwaad, maar uiteindelijk wel een zeer slechte oplossing."

Daarom vindt dit stadsbestuur een gedegen woonbeleid met extra aandacht voor kwetsbare mensen op de woonmarkt zo belangrijk. Daarom komt er ook een plan wonen, omdat dit stadsbestuur – binnen de grenzen van haar mogelijkheden – keihard verder wil werken aan die structurele oplossingen. Ook Housing First–projecten maken een verschil, en kunnen voor een kentering zorgen. Daarnaast – en dat is de realiteit – zal het altijd belangrijk zijn om te blijven inzetten op laagdrempelige nachtopvang, wat we het hele jaar door, en in het bijzonder in de winter, ook doen.