Wijze vrije tijd

24 Mei 2018

Wijze vrije tijd

Op woensdag 23 mei kwamen meer dan 60 doeners uit de kinderopvang, het onderwijs, het jeugdwerk en de vrijetijdssector, de Brede School, armoedeorganisaties en ouders samen om verder te bouwen aan een ‘wijze’ vrije tijd voor kinderen en jongeren na schooltijd en tijdens vakantieperiodes. We mogen fier zijn op wat er vandaag in Gent gebeurt. Toch is er nood aan meer en beter. 

Elke Decruynaere: “Vlaanderen talmt om de opvang en vrije tijd van kinderen en jongeren goed te organiseren en financieren. We nemen daarom zelf het heft in handen. Tegelijkertijd vragen ouders en kinderen meer tijd om samen thuis te zijn. Die boodschap is minstens even belangrijk als de verdere uitbouw van het aanbod.”

Steeds meer ouders gaan met twee werken. Grootouders blijven langer aan de slag. Het aantal kinderen en jongeren steeg de afgelopen jaren sterk. En terwijl de capaciteit voor scholen en voor crèches deze evolutie volgde, zit er geen groei op de Vlaamse middelen. In Gent schrijven we ons eigen verhaal. In de eerste plaats onderzochten we de vraag van ouders en kinderen. Daarop verfijnt de Jeugddienst de communicatie naar ouders en scholen over het aanbod. En gaat de Dienst Kinderopvang voor een groepaankoop voor uitdagend speelmateriaal. De tweede stap zetten alle betrokken partners gisteren. Met 5 werktafels brachten we hun expertise en ideeën samen.