Werkplek Vluchtelingen Gent

15 November 2018

Werkplek Vluchtelingen Gent

Gent is een solidaire stad, ook voor mensen op de vlucht. Met het project 'Werkplek Vluchtelingen Gent' begeleidt de Stad, samen met verschillende partners, vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers richting werk. Het project startte op 1 september 2016 en loopt af op 31 december 2019. 

Het partnerschap in dit project begeleidde 320 vluchtelingen richting werk.  Zeker in tijden van vermarkting van het arbeidsmarktbeleid is het belangrijk om de ook de meest kwetsbaren niet uit het oog te verliezen. De resultaten in mei 2018 zijn positief: 114 van de 320 deelnemers zijn doorgestroomd naar werk. 121 deelnemers kreeg een intensief, oriënterend voortraject, 84 personen konden via begeleid vrijwilligerswerk proeven van een job of een eerste werkervaring opdoen. Voor 69 deelnemers is extra taalondersteuning op de werkvloer ingezet. Met Europese middelen kan het partnerschap in Gent verder werken om 213 deelnemers te begeleiden, en nog meer specifiek met de focus voor de anderstalige nieuwkomers uit niet-EU landen.

Bram is tevreden dat Gent hier werkt van maakt, samen met de expertise van verschillende partners. Mensen op de vlucht willen perspectief, elke begeleiding is een stap vooruit.