Werkloosheidscijfers in Gent historisch laag

16 Januari 2020

Werkloosheidscijfers in Gent historisch laag

Goed nieuws over de Gentse arbeidsmarkt: Voor het eerst in vijftien jaar duikt het aandeel werkzoekende Gentenaars onder de tien procent. In 2019 zocht gemiddeld 9,7 procent van de Gentenaars naar werk. Dat blijkt uit recente cijfers van VDAB. "Maar uit de cijfers blijkt ook dat we onze aandacht niet mogen laten verslappen. De helft van de werkzoekenden is kortgeschoold. Bovendien is de helft van onze werkzoekenden ook al langer dan een jaar thuis. Zij verdienen ook een job, en wij gaan hen bij die zoektocht helpen", zegt Schepen Van Braeckevelt. 

VDAB publiceerde op haar online dataportaal Arvastat de werkloosheidscijfers voor 2019. Daaruit blijkt dat er vorig jaar gemiddeld 12.559 Gentenaars op zoek waren naar werk, wat de zogenaamde werkloosheidsgraad op 9,7 procent brengt. En dat is meteen het laagste cijfer in vijftien jaar. Opvallend is ook dat er zich al jaren een positieve trend aftekent. Sinds 2014 daalt het aantal werkzoekenden elk jaar weer. Steeds meer Gentenaars zijn dus aan het werk.

Gent dicht zelfs geleidelijk aan de kloof met Vlaanderen. In vergelijking met 2018 daalt het aantal Gentse werkzoekenden met 6,6 procent, terwijl dat voor Vlaanderen 5,7 procent is.

"Dit is zeer goed nieuws voor Gent. Maar uit de cijfers blijkt ook dat we onze aandacht niet mogen laten verslappen. De helft van de werkzoekenden is kortgeschoold. Bovendien is de helft van onze werkzoekenden ook al langer dan een jaar thuis. Zij verdienen ook een job, en wij gaan hen bij die zoektocht helpen." - Bram Van Braeckevelt

Bram Van Braeckevelt lanceerde deze zomer het Arbeidspact voor Gent, een plan van aanpak van het stadsbestuur, VDAB en de sociale partners. Een van de pijlers van ons arbeidspact is mensen weer aan het werk krijgen. Zeker met het oog op de steeds verdergaande automatisering van onze arbeidsmarkt, wordt het voor laaggeschoolden steeds moeilijker. Dat verliezen we zeker niet uit het oog.

Diversiteit

Ook op vlak van diversiteit doen we het goed in Gent. De groep van werkzoekenden met een migratieachtergrond verkleint met 7,2 procent. Die van mensen met een taalachterstand met 8,4 procent. En in vergelijking met vorig jaar zijn er ook 6,7 procent minder Gentse werkzoekenden met een arbeidshandicap.

De enige groep die er stevig op achteruitgaat in vergelijking met vorig jaar, zijn de werkzoekende 60-plussers. In vergelijking met 2018 nam hun aantal in 2019 met bijna twintig procent toe. Recent onderzoek van prof Baert toont aan dat deze groep met een perceptieprobleem af te rekenen heeft. Tegelijkertijd moeten we blijven inzetten op levenslang leren en opleiding doorheen de loopbaan.