Werkdruk bij schooldirecteurs basisonderwijs moet lager

01 Februari 2018

Werkdruk bij schooldirecteurs basisonderwijs moet lager

39% van de Vlaamse basisscholen wisselde vorig schooljaar van directeur. Dat is een veel te hoog cijfer. De directeurs trekken al langer aan de alarmbel om de te hoge werkdruk aan te klagen.

Daarom vroeg Zeneb Bensafia aan schepen Elke Decruynaere hoe zij staat tegenover de lopende acties in het onderwijs om meer aandacht te besteden aan de zorg van de leerlingen en hun omkadering. Daarnaast wou Zeneb ook weten welke acties in het Gentse Stedelijk Onderwijs ondernomen worden om tegemoet te komen aan de te hoge druk voor de directies.

Schepen Elke Decruynaere erkende dat de werkdruk en het takenpakket van een schooldirecteur inderdaad niet te onderschatten zijn. Ze onderschrijft de actie van scholen en directies basisonderwijs die aangeven dat de verloning niet in overeenstemming is met de zwaarte van de job en de gevraagde inzet. Ook de Stad neemt haar verantwoordelijkheid op door de schooldirecteurs beter te omkaderen. Er is de laatste jaren heel wat begeleiding en coaching bij gekomen. Maar de job blijft erg zwaar. Meer specifiek, aldus Elke, blijft het tekort aan leerkrachten zwaar wegen. En loopt het fout met het M-decreet ondersteuningsnetwerk, dat - op z’n zachtst gezegd - niet van een leien dakje loopt. Dit is een Vlaamse beslissing, maar weegt op alle directies.

Ook Zeneb zelf steunde expliciet de acties naar meer waardering. En hoopt dat deze ook op Vlaams niveau ernstig genomen worden.