Werk op mensenmaat: sociale economiebedrijven tonen de weg

28 Maart 2019

Werk op mensenmaat: sociale economiebedrijven tonen de weg

Vorige week werd schepen voor Sociale Economie Bram Van Braeckevelt ontvangen door sociale economiebedrijven Ateljee en Weerwerk. Bram stelde vast hoe divers en innovatief de sector is, en deed er heel wat inspiratie op voor het Arbeidspact. Hij sprak volop zijn steun uit voor sociaal en innovatief ondernemerschap tijdens de speech achteraf. De schepen wil de sector zo veel mogelijk steunen, en waar mogelijk ook doen groeien – op duurzame wijze.

Dames en heren, wie het domein ‘werk’ wat opvolgt, weet dat het vol zit met allerlei jargon.

In officiële teksten van de Vlaamse overheid gaat het dan over ‘niet werkende werkzoekenden’, ‘mensen in categorie nul-vijf’, ‘inactieven’ – waarmee o.a. ook huismoeders en -vaders bedoeld worden (alsof die ‘inactief’ zouden zijn…). Of ook over ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.’

“Men zegt soms dat mensen ‘een te grote afstand’ hebben tot de arbeidsmarkt. Laat ons dat omdraaien: de arbeidsmarkt staat te ver van sommige mensen. Sociale economiebedrijven bewijzen dat het anders kan. Hun praktijk is voor mij de toekomst: zinvol werk op maat van ieders talent, daar moeten we naartoe!” – Schepen voor Sociale Economie Bram Van Braeckevelt

Dames en heren, al dat jargon leidt de aandacht af van waar het echt over moet gaan. Het moet gaan over mensen. Met talenten. Mensen, die graag zinvol bezig zijn in een wijze omgeving en met plezante collega’s.

Als schepen van Werk en Sociale Economie vind ik dat mensgerichte zeer belangrijk. Op mijn kabinet noemt men mij daarom soms al grappend de ‘schepen van perspectief’.

Dat perspectief bieden zit ook in de visie achter het Arbeidspact, dat ik deze zomer hoop te lanceren. Het Arbeidspact wil, samen met de sociale partners en de VDAB, zorgen dat Gentse bedrijven hun weg vinden naar de grote pool van talenten die onze stad is. Goede jobs voor onze mensen dus. Want nogmaals, om die mensen draait het.

Dames en heren, ik kom even terug op mijn lijstje met jargon van daarnet. Ik noemde ook het gebruik van ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En om die afstand te overbruggen, moeten die mensen dan een “traject” afleggen om naar de arbeidsmarkt toe te kunnen groeien.

Dames en heren, ik zou dat veel liever willen omdraaien. Waarom zeggen we niet dat de arbeidsmarkt in gebreke blijft? Dat zij er niet in slaagt om ieders talent op te merken en slim in te zetten? Het is de arbeidsmarkt, die te ver van de mensen staat. Niet omgekeerd.

Beste allen, sociale ondernemers tonen dat het anders kan. Zeker die sociale ondernemers, die ook inzetten op sociale tewerkstelling. Organisaties zoals Ateljee bewijzen – met verve! – dat de arbeidsmarkt zich zo kan organiseren dat er voor iedereen een plaats is.

Dat de sector ook veel linken heeft met milieu en duurzaamheid, dat kan ik als ecologist alleen maar toejuichen. En dan heb ik het niet alleen over duurzame mobiliteit, Filip, maar bijvoorbeeld ook overhet project Foodsavers (een project dat aan de slag gaat met voedseloverschotten) of over Labeur, dat instaat voor het onderhoud van de Cambio-wagens.

Als schepen bevoegd voor Werk en Sociale Economie, wil ik de Gentse sociale economie dan ook zo veel mogelijk steunen en waar mogelijk ook doen groeien, op duurzame wijze.

De realisatie van deze UCO-site, een bedrijventerrein voor de sociale economie, moet daar bij helpen. Met Ateljee, Weerwerk, Labeur en ook ons eigen Sociaal Dienstenbedrijf, zitten de belangrijkste spelers hier samen.

Op de tweede verdieping van het Balenmagazijn wordt het Loopbaancentrum Sociale  Economie voor werknemers uit de sociale economie ontwikkeld. De werknemers kunnen er terecht voor advies en loopbaanbegeleiding. Er komen ook polyvalente ruimtes ter ondersteuning van de bedrijven op de site en in uitbreiding van de Gentse sociale economie.

Dames en heren, u hoort het: het verhaal van de sociale economie in Gent is lang niet uitverteld. Als schepen van Sociale Economie kijk ik er naar uit om de volgende hoofdstukken samen met jullie te kunnen schrijven.