Werk genoeg op de plank, geen tijd voor een non-debat

31 Januari 2019

Werk genoeg op de plank, geen tijd voor een non-debat

Met deze woorden verwees kersvers Groen-raadslid Hafsa El-Bazioui de herinvoering van het zogenaamd hoofddoekenverbod voor stadspersoneel naar de prullenmand. Schepen van Personeel Bram Van Braeckevelt was het helemaal eens: “Voor mij moet ons personeel zijn job goed doen, en dat meet je niet door het uiterlijk van iemand”.

De eerste raad van deze nieuwe legislatuur diende het Vlaams Belang een voorstel van raadsbesluit in, om in Gent het zgn. hoofddoekenverbod opnieuw in te voeren. Dit verbod werd in 2013 ongedaan gemaakt na een burgerinitiatief. Sindsdien kunnen personeelsleden van de Stad, ook diegene die front-office werken en dus in contact staan met het publiek,  wel degelijk uiterlijke kentekenen van religieuze, levensbeschouwelijke, filosofische, ideologische of politieke aard dragen tijdens de werkuren. Vlaams Belang wou het verbod opnieuw invoeren. 

“Wat willen we met bepaalde discussies over “symbooldossiers” bereiken, wanneer deze in de praktijk helemaal geen issue blijken te zijn?” vroeg gemeenteraadslid Hafsa zich luidop af

“Wat willen we met bepaalde discussies over “symbooldossiers” bereiken, wanneer deze in de praktijk helemaal geen issue blijken te zijn?” vroeg Hafsa zich luidop af in haar maidenspeech. De inclusieve samenleving waar Groen voor staat wil alle Gentenaars kansen geven en stimuleren aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt, en dus ook aan onze Stad. De neutraliteit die we van de overheid moeten kunnen verwachten, is heus niet in het geding voor zover alle medewerkers professioneel en onpartijdig functioneren in hun relatie met andere burgers en gebruikers. “Laat ons overgaan tot de orde van de dag, voor de echte uitdagingen in onze stad, en gelukshangertjes, hoofddoeken of roze glitter T-shirts met een unicorn op, behoren daar niet toe.”

“Laat ons overgaan tot de orde van de dag, voor de echte uitdagingen in onze stad." - Hafsa

Na de tussenkomsten van alle fracties reageerde schepen Van Braeckevelt even duidelijk in zijn afwijzing van het voorstel: “We zien vandaag geen reden om van dat besluit van 2013 afstand te nemen. Het zijn de talenten van onze mensen die er voor zorgen dat onze Gentenaars tevreden kunnen zijn over de dienstverlening. Objectieve en kwaliteitsvolle dienstverlening meet je niet aan het uiterlijk van onze medewerkers.”

Het voorstel werd door alle partijen, uitgezonderd het Belang en N-VA, verworpen.