Welkom op Plage Tatoeage

12 Mei 2022

Welkom op Plage Tatoeage

De nabije en verdere toekomst van de Blaarmeersen was maandag het onderwerp op de gemeenteraadscommissie. De actie van het Collectief Blaarmeersen Hekkenvrij zette de toekomstplannen nog wat meer in de spotlights. Maar voor raadslid Bert Misplon is de realiteit van de voorbije jaren te dwingend: afwachten, in de hoop dat de rellen van de voorbije jaren zich niet opnieuw zouden voordoen is geen optie. Daarin volgt hij schepen Bracke. Willen we de Blaarmeersen ook in de toekomst voor iedereen toegankelijk houden moeten we nu handelen.

Wachten is geen optie

Op de commissie was er overheen de verschillende fracties consensus dat rellen zoals die er de voorbije jaren – en de laatste zomer bij uitstek - geweest zijn absoluut geen optie meer zijn.

Dit straalt af op het imago van de Blaarmeersen, en zorgt ervoor dat in de toekomst gezinnen met kinderen, Gentenaars voor wie de Blaarmeersen hun achtertuin is, jongeren die samen wat willen chillen … de weg niet meer zouden vinden.

Ook Bert stelde dat het geen optie is te wachten tot er nieuwe rellen of calamiteiten zouden gebeuren, om dan in allerijl actie te moeten nemen. Daar is niemand – behalve de relschoppers misschien – mee gebaat, en onze Blaarmeersen al helemaal niet.

Aangepaste inkleding

Het plaatsen van hekkens – als manier om de toegang te controleren - kreeg daarom zijn steun, al is het geen kwestie van wel of geen hekkens, maar gaat het om een totaal plan: de opdeling van de Blaarmeersen in verschillende zones en aangepaste inkleding van deze zones (bv. extra speeltuigen voor de kinderen, parasols op de strandzone, extra basketbaldoel op sportveld ...), extra aandacht voor sfeerbeheer zonder gebruik van camera’s …

De toegangscontrole geldt trouwens enkel als de redders actief zijn.

Korting voor minder begoeden

Zoals ook op andere recreatiedomeinen, zal er een inkom gevraagd worden, zij het minder dan elders (€4), maar Gentenaars en Gentse studenten en scholieren worden hiervan vrijgesteld.

Bert hield alvast ook een pleidooi om minder begoede mensen, voor wie een uitstap naar onze ‘plage’ een deel van hun vakantie is, een aanzienlijke korting te geven. Schepen Bracke stemde toe dit juridisch verder te onderzoeken.

Dit alles moet helpen om van de Blaarmeersen opnieuw een toegankelijk en gezinsvriendelijk strand te maken. Is dat op termijn ook de beste optie?  Dat is momenteel nog niet helder.

Bevraging door Farys

Farys zal daarom een bevraging (laten) doen bij bezoekers en personeel en er komt een klankbordgroep die net op die vraag een antwoord moet bieden: is het huidige voorstel (gecontroleerde toegang en gedifferentieerd tarief) een goede manier om van de Blaarmeersen opnieuw een aangename en veilige plek te maken, waarnaar een heel divers publieke vlot zijn weg vindt? Of zijn er andere, alternatieve en minder ingrijpende voorstellen?

Noodzaak vrije zwemzones

In het najaar verwachten we een antwoord op die vraag. Dat antwoord zal uiteraard ook ruimer gaan dan wel of geen hekkens. Neemt niet weg, zo herinnerde Bert er nog aan, dat het Collectief wel terecht wijst op de noodzaak aan meer vrije zwemzones hier en elders, en dat we daarvoor naar een initiatief van Vlaanderen kijken.

In afwachting daarvan kijkt Bert uit naar een mooie zomer op Plage Tatoeage en inspirerende ideeën vanuit de klankbordgroep voor de Blaarmeersen 2.0.  

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.