Weg met de naoorlogse schooluren

08 September 2020

Weg met de naoorlogse schooluren

Onderstaand opiniestuk van Elke Decruynaere verscheen in De Standaard op 8/09/2020 Corona legt een oud knelpunt bloot. De schooluren dateren nog van na de oorlog, toen het leven van ouders en kinderen een ander ritme kende. Ondertussen is de maatschappij veranderd, zowel qua werk- als gezinsorganisatie. Nu de scholen open zijn en afstand houden belangrijk blijft, zitten­ tieners opeengepakt in het openbaar vervoer, omdat de capaciteit daarvan niet afgestemd is op de coronavoorschriften.

Het is een ideaal moment om de schooluren te herdenken. In de basisscholen is het sluitingsuur problematisch, in het secundair vooral het aanvangsuur. Moder­nere schooluren kunnen jongeren, ouders en leerkrachten op veel manieren ten goede komen. Veel betrokkenen hebben daar ideeën over. Kunnen we die verzamelen, evalueren en aanpassen? Ik leg graag enkele voorstellen op tafel.

In het lager onderwijs zou een bredere schooldag een oplossing zijn voor heel wat werkende ouders. En tegelijk een kans om veel kinderen de brede ontwikkeling (sport of muziek op school) te bieden die ze nu missen, omdat ze niet zoals hun klasgenootjes rondgereden worden van het ballet naar de muziekklas en sportclub. Als we op schooldagen tussen 8 en 18 uur een breed aanbod organiseren op school, slaan we veel vliegen in één klap.

Het thema kan een plek krijgen in de onderhandelingen over het lerarenpact. Het daagt andere sectoren uit om bij te dragen aan de grote opdracht waar scholen voor staan. Het maakt van de school nog meer een open huis, een brede school waar ook externen welkom zijn, voor ‘inhouse’ buitenschoolse activiteiten of zelfs activiteiten tijdens de schooluren. Vlaanderen biedt mogelijkheden en financiering om externe docenten of experts in te schakelen om de leerlingen een aantal uren per week te introduceren in een breed gamma van thema’s. Op die manier kunnen scholen ook ontzorgd worden.

Als het onderwijs straks ‘oranje’ zou kleuren, komen basisscholen opnieuw in de problemen met de buitenschoolse opvang. Want dan moeten kinderen in hun ‘klasbubbel’ opgevangen worden en komt de buitenschoolse opvang onder zware druk. De koepels gaven al aan deze opvang niet als hun kerntaak te beschouwen.

Overvolle bussen en trams bezorgen De Lijn en virologen kopzorgen. Het lijkt een uitgelezen kans om in te gaan op het terug­kerende verzoek van leerlingen om secundaire scholen iets later te laten starten. Wetenschappelijk onderzoek toonde dat dit de leerresultaten van jongeren ten goede zou komen. Ook voor leraren zijn er kansen, want er komt meer tijd vrij voor overleg en opleiding. Dat kan de onderwijskwaliteit verbe­teren.

AVS Rapportage 

Bekijk hier onder ook de AVS rapportage