Week van de handhaving: meer dan 100 GAS-vaststellingen

15 Oktober 2020

Week van de handhaving: meer dan 100 GAS-vaststellingen

Na een week extra controles op sluikstort en zwerfvuil werden meer dan 100 GAS-vaststellingen opgemaakt. Daders krijgen een boete van 120 euro en betalen de opruimkosten die IVAGO maakt. 'Een belangrijk signaal', zegt schepen van Openbare netheid Bram Van Braeckevelt. 

IVAGO, Politie Gent en de Stad Gent werkten samen om zoveel mogelijk sluikstorters te identificeren. In totaal gebeurden er 25 doorzoekingsrondes van een halve dag, waarbij de focus telkens lag op sluikstort in een specifieke wijk, in parken en rond afvalkorven. Daarnaast gebeurden er ook zes zoekacties naar gegevens in sluikstorten die opgeruimd werden na meldingen via de sluikstortapp.

Er werden (voorlopig) 103 GAS-vaststellingen opgemaakt voor sluikstorten met een bekende dader, en 1 proces-verbaal (PV). De wijkpolitie gaf daarnaast extra aandacht aan zwerfvuil en sluikstort door acties in de verschillende wijken, voornamelijk in uniform. Het overlastteam van de politie deed anonieme observaties op 5 hotspots, maar kon geen daders vatten.

Opvolging van vaststellingen

De Stad Gent legt geïdentificeerde daders een GAS-boete op van 120 euro en rekent ook de opruimkosten van het sluikstort aan. Het parket volgt ernstige overtredingen op waarvoor een proces-verbaal (PV) wordt uitgeschreven, en kan zelf een straf en boete opleggen. Zo hield het parket Oost-Vlaanderen begin oktober een themazitting over sluikstort waarbij 17 daders zich moesten verantwoorden. Er werden strenge straffen gevorderd, in de vorm van hoge geldsommen.

"We doen enorme inspanningen om sluikstort te voorkomen én op te ruimen. Maar wie hardleers is, moet echt bestraft worden. We geven hiermee een duidelijk signaal: een propere stad is de verantwoordelijkheid van ons allemaal." - Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare netheid

Wanneer er niet strafrechtelijk vervolgd wordt, schrijft het departement Omgeving van de Vlaamse overheid alsnog bestuurlijke boetes uit. In 2019 ging het om 10.935 euro aan boetes voor het achterlaten van afval in dossiers enkel afkomstig uit de politiezone Gent.

Blijvende handhaving in de strijd tegen sluikstort

De Stad Gent hanteert op het vlak van afval een driesporenbeleid: sensibiliseren, opruimen en beboeten. In de de eerste plaats wil de Stad inwoners aanmoedigen om afvalarm te winkelen, en om het afval dat er toch is correct te sorteren en aan te bieden. Sluikstort en zwerfvuil worden verwijderd van het openbaar domein. Als preventie en opruimen niet helpen, volgen er sancties. Het is de sluitsteen van het beleid voor propere straten en wijken. 'We zullen  preventief en sensibiliserend blijven werken. Maar ik zal ook blijven aandringen op een correcte handhaving', aldus schepen Van Braeckevelt.