Wat met water van bouwwerven?

04 Juni 2020

Wat met water van bouwwerven?

Wat gebeurt er met water van bouwwerven? Een terechte vraag, die meer en meer terugkomt. “In Gent laten we dit water niet zomaar verdwijnen”, zegt Tine Heyse. “Wanneer een aannemer een vergunning aanvraagt, wordt eerst gekeken of een retourbemaling mogelijk is. Dit wil zeggen dat het opgepompte water terug in de grond kan sijpelen. In een stedelijke context is dit niet evident omwille van de beperkte ruimte. Dan wordt gekeken of het water geloosd kan worden in het oppervlaktewater. Pas als dit niet kan, is een lozing in de riolering toegestaan.”

Vorig jaar liep er bovendien een proefproject waarbij aannemers in Gent in tijden van droogte, het opgepompte water ter beschikking stelden aan buurtbewoners via een buffervat. Tine: “Ondertussen volgde een evaluatie en moeten aannemers niet enkel bij code oranje, maar het ganse jaar door het opgepompte water gratis ter beschikking stellen voor buurtbewoners. Het buffervat had geen meerwaarde, een aftapkraantje is vanaf nu voldoende.”

Wil je graag water gebruiken om te kuisen of je planten te besproeien? Kijk dan eerst of er een affiche hangt waarop staat dat je het water – niet geschikt voor consumptie – gratis mag aftappen. Dit is namelijk niet het geval bij werven met risico op bodemverontreiniging en dus mogelijk verontreinigd  water.

Voorlopig mogen enkel buurtbewoners het water gebruiken. Vlaamse regelgeving verbiedt het gebruik door professionelen. “Dat is absurd”, aldus schepen Heyse. “We maken al de vierde droge zomer op rij mee. Als ook landbouwers, de Groendienst of de brandweer dit water zouden kunnen gebruiken, dan pas maken we een grote milieuwinst. Gelukkig vernamen we dat er nu concrete plannen zijn om de Vlaamse regelgeving aan te passen.”