Waarom stemde Groen niet tegen ereschepen Versnick?

24 Juni 2019

Waarom stemde Groen niet tegen ereschepen Versnick?

In 2017 stelde Groen-provincieraadslid Riet Gillis de onkostennota’s van Oost-Vlaams gedeputeerde Geert Versnick aan de kaak. Dat leidde uiteindelijk tot het ontslag van Versnick als deputé. Versnick, die daarvoor ook Gents OCMW-voorzitter en schepen van Openbare Werken was, diende onlangs een verzoek in om zichzelf Gents ereschepen te mogen noemen. Waarom stemde de Groen-fractie niet tegen?

 "Ondanks de eretitel zal de heer Versnick voor ons en vele andere Gentenaars nooit in eer en geweten die titel kunnen dragen." - Tine De Moor

Het reglement…

Voor het toekennen van een eretitel bestaat een reglement. Dat reglement zegt dat iemand die geen veroordeling op zijn strafblad heeft en die genoeg jaren als schepen op de teller heeft staan, de eretitel kan aanvragen. Als iemand voldoet aan het reglement, kan de gemeenteraad niet snel het reglement wijzigen, of iemand niet geven waar hij jammer genoeg recht op heeft. Als iemand voldoet aan het reglement, is het de plicht van de raadsleden om dit te bevestigen.

Groen-raadslid Tine De Moor: "Soms is het pas bij oneigenlijke toepassing van een reglement, dat we de tekortkomingen ervan opmerken. Volgens ons zijn er twee grote problemen met het huidige reglement."

"Soms is het pas bij oneigenlijke toepassing van een reglement, dat we de tekortkomingen ervan opmerken." - Tine De Moor

Ten eerste hoort een eretitel iets te zijn dat je wordt toegekend op basis van een inschatting die anderen maken. Kijk bijvoorbeeld hoe men de titel van ereburger kan krijgen voor een bijzondere bijdrage aan de samen leving. Die krijg je niet omdat je zelf een aanvraag indient, maar wel omdat anderen je bijdrage zo sterk waarderen dat ze het initiatief nemen om die titel voor je aan te vragen.

Ten tweede is er een probleem met de criteria. Niet veroordeeld zijn en voldoende jaren geklopt hebben: dat volstaat niet om automatisch Gents ereschepen te worden. Groen wil dat de gemeenteraad kan oordelen wie echt uitblinkt, wie de eretitel echt verdient. Wat dat uitblinken dan precies inhoudt, moet deel uitmaken van het debat over het herwerkte reglement.

Groen wil het verzoek van dhr. Versnick vooral aangrijpen om snel werk te maken van een betere procedure.

"Wij verbinden ons ertoe om het reglement snel bij te werken, want eerlijke politiek is en blijft ons belangrijkste kenmerk, het absolute vertrekpunt om te werken aan een betere samenleving." - Tine De Moor

… is het reglement

Maar vandaag zitten we dus nog met een reglement waarvan nu blijkt dat het niet bestand is tegen mensen wiens moreel kompas van slag is. Tijdens de gemeenteraad van 24 juni maakte Groen-raadslid Tine De Moor duidelijk dat Groen niet gelukkig is met het toekennen van de eretitel aan Geert Versnick: "Ondanks de eretitel zal de heer Versnick voor ons en vele andere Gentenaars nooit in eer en geweten die titel kunnen dragen."

Om dat ongenoegen verder duidelijk te maken, onthield een van de Groene raadsleden zich bij de stemming. Maar het reglement is het reglement, en Groen doet aan politiek volgens de regels. De stemming ging ook enkel over de vraag of het reglement geldig werd gevolgd. Dat was hier dus wel degelijk het geval. Wij verbinden er ons in elk geval toe om het reglement snel bij te werken, want eerlijke politiek is en blijft ons belangrijkste kenmerk, het absolute vertrekpunt om te werken aan een betere samenleving.