Waarom brandt het licht op school na de schoolbel?

14 December 2023

Waarom brandt het licht op school na de schoolbel?

"Het Gentse beleid is voortrekker bij de inzet van haar zalen. En we gaan in de toekomst graag nog een stapje verder."

Niet alleen tijdens de lesuren bruisen onze schoolgebouwen. Ook wanneer de laatste schoolbel klonk, worden de gebouwen ingezet voor allerlei activiteiten. Van buitenschoolse opvang tot volwassenenonderwijs, van taallessen tot sporttrainingen en van deeltijds kunstonderwijs tot hobbyclubs: de gebouwen worden optimaal ingezet.

Gedeelde ruimte voor een toegankelijk aanbod

Dit 'meervoudig gebruik' maakt winst mogelijk op veel vlakken. De ruimte in onze stad is schaars en veelbevraagd. Dat maakt de zoektocht naar ruimte voor veel verenigingen en organisatoren, vaak voor enkele uren per week, niet makkelijk.

Ook gaat het vaak om organisatoren die (bijna) gratis hun activiteiten aanbieden. Hun mogelijkheden om zalen te huren zijn beperkt, want om een breed publiek te bereiken, moeten zoveel mogelijk drempels weggenomen worden.

Gent heeft wortel niet nodig

Het stadsbestuur wil daarom ook dat zo veel mogelijk van dat naschoolse aanbod aan een haalbare prijs wordt georganiseerd.

Ze ondersteunt ten volle het toegankelijke aanbod voor kinderen en jongeren, maar ook voor sporters of buurtverenigingen. Daarom stelt de stad Gent al sinds jaar en dag haar stadsgebouwen ter beschikking.

"De Gentse stedelijke schoolgebouwen behoren nu al tot de meest bevraagde stadszalen. Concreet zetten we zo'n vijftigtal schoolgebouwen open voor het publiek." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs en Opvoeding  

Buurtbewoners, verenigingen, sport- en hobbyclubs en andere organisatoren kunnen zo buiten de lesuren gebruik maken van de turnzalen, refters en klaslokalen. 

"Een recent Vlaams decreet verplicht de onderwijsinstellingen die bouwsubsidies aanvragen, om hun lokalen open te stellen. Dat is inderdaad een 'wortel' om gedeeld gebruik te gaan promoten."

"Maar in Gent hadden we zo'n verplichting niet nodig. De Gentse stedelijke schoolgebouwen behoren nu al tot de meest bevraagde stadszalen. Concreet zetten we zo'n 50-tal schoolgebouwen open voor het publiek," zegt Evita Willaert, schepen van Onderwijs en Opvoeding.

Gedeeld gebruik

Een breed gedeeld gebruik is dus niet nieuw voor het stedelijk onderwijs. Integendeel, er bestaat al lang een zogenaamd 'stedelijk reglement' dat er het kader voor voorziet. 

De schoolgebouwen behoren al geruime tijd tot de meest bevraagde 'stadszalen'. De infrastructuur, voornamelijk dan de sportzalen, polyvalente zalen, refters en buitenruimtes lenen zich bijzonder goed voor openstelling aan derden én aan andere stadsdiensten.

"We blijven gedeeld gebruik stimuleren, bijvoorbeeld in onze bouwprojecten, want de voordelen zijn legio." -Evita Willaert, schepen van Onderwijs en Opvoeding

Ook klaslokalen kunnen door externen gebruikt worden, bijvoorbeeld voor taallessen en voor vrijetijdsverenigingen of hobbyclubs.

"Het Gentse beleid is voortrekker bij de inzet van haar zalen. En we gaan in de toekomst graag nog een stapje verder. We blijven gedeeld gebruik stimuleren, bijvoorbeeld in onze bouwprojecten, want de voordelen zijn legio", zegt Evita Willaert, schepen van Onderwijs en Opvoeding.

Er wordt veel gesport

De sport- of turnzalen worden sterk bevraagd, met meer dan 32.000 uren gebruik per jaar, verspreid over een vijftigtal scholen.

Talrijke sportclubs, al dan niet erkend, met of zonder jeugdwerking, kunnen vaak niet terecht in de overbevraagde Farys-sporthallen en worden naar het stedelijk onderwijs doorverwezen.

Globaal gezien worden onze turnzalen dus elke avond van de werkweek ingezet, vanaf 18 uur (of soms vroeger), vaak aan meerdere gebruikers per avond, én tijdens weekends.

Enkele cijfers

We zetten onze scholen dus multifunctioneel in, ook voor de eigen stedelijke diensten.

Tot de stedelijke gebruikers behoort bijvoorbeeld de kinderopvang, hét gedeelde gebruik bij uitstek. Zij maken maar liefst 326.000 uren per jaar gebruik van de schoolgebouwen, reken dat maar eens na in dagen.

Ook de Brede School organiseert veel van haar activiteiten in de schoolgebouwen. Dat laatste gebeurt in samenwerking met onder andere buurtorganisaties, socio-culturele actoren, jeugd- en welzijnswerk. 

"Als je dat alles samentelt, kom je makkelijk aan ruim 650.000 uren van extra educatief of sportief plezier in onze scholen!" - Evita Willaert, schepen van Onderwijs en Opvoeding

Ook het deeltijds kunstonderwijs (de academies) en het volwassenenonderwijs vinden hun weg naar de schoolgebouwen. Zij hebben er gedurende 48.000 uren hun werking. 

Maar ook tijdens de vakanties streven we een maximale invulling na van de beschikbare ruimtes. De bezetting voor vakantiewerkingen (stedelijke jeugddienst en andere aanbieders), plus het gebruik aan externen beloopt per jaar afgerond 247.000 uren.

"Als je dat alles samentelt, kom je makkelijk aan ruim 650.000 uren van extra educatief of sportief plezier in onze scholen!", zegt Evita Willaert, schepen van Onderwijs en Opvoeding.

Een faire prijs opdat iedereen kan deelnemen

Het reglement voorziet bovendien in voordelige tarieven voor erkende verenigingen, voor socio-culturele activiteiten en zelfs in vrijstelling van kostprijs in welomlijnde situaties.

Het stadsbestuur komt daarmee in belangrijke mate tegemoet aan een middenveld met een hoge nood aan betaalbare ruimte in onze stad.

Nog maar het begin

De lokalen staan nu al ter beschikking van tal van verenigingen, maar we gaan in de toekomst graag nog een stapje verder.

Het is onze ambitie om gedeeld gebruik te blijven stimuleren. De voordelen daarvan zijn alvast helder, al is het natuurlijk niet altijd eenvoudig. Er zijn goede afspraken nodig om het gedeeld gebruik te stroomlijnen. Op die samenwerking zetten we dan ook in. 

Dit nieuwe decreet wijzigt dus eigenlijk niets voor onze stedelijke scholen. Ook bij toekomstige renovaties en nieuwbouwprojecten zit dit mee in de projectdefinities.

Het Gentse beleid toont zich dus opnieuw als voortrekker. 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.