Waar naartoe met de Vlaamse kinderopvang?

22 Augustus 2019

Waar naartoe met de Vlaamse kinderopvang?

"Geen woord over kinderopvang in startnota N-VA? Laten we hopen dat het ontbreken van kinderopvang in de startnota een ongelukkige vergetelheid was", schrijft de Gentse schepen Elke Decruynaere. "Want wat extra ambitie zou erg welkom zijn. Ga maar eens kijken in de Scandinavische toplanden."

De startnota van N-VA voor de nieuwe Vlaamse Regering stelt -naar eigen zeggen- ambitie en excellentie voorop. De partij wil dat Vlaanderen zich kan meten met 'de Scandinavische toplanden', wil 120.000 Vlamingen extra aan het werk en 'van Vlaanderen een warme gemeenschap maken en iedereen mee opnemen.' Maar rept met geen woord over kinderopvang. Het komt in de hele tekst niet één keer aan bod, niet bij welzijn, niet bij onderwijs en zelfs niet bij werk. Is dat een vergetelheid of is hier meer aan de hand?

Bijkomende ambitie voor de kinderopvang zou nochtans erg welkom zijn. Het HIVA (Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving) berekende op vraag van Kind en Gezin dat er 7 000 extra plaatsen nodig zijn in Vlaanderen. Als je jonge ouders aan het werk wil houden/krijgen, dan heb je goede kinderopvang nodig. En ook het effect van kwaliteitsvolle kinderopvang op kinderen die opgroeien in een kansarme omgeving, valt niet te onderschatten.

De eerste zin van de startnota: 'De wereld verandert. Europa verandert. Vlaanderen verandert.' Ook de nood aan kinderopvang verandert en snel. Steeds meer ouders maken gebruik van opvang, was dit in 2013 nog 69,7% dan is het nu 87%. 14 831 kinderen bleken midden 2018 niet genoeg kinderopvang te hebben.

"Geen woord over kinderopvang in startnota N-VA? Hopelijk een vergetelheid en geen teken aan de wand." - Elke Decruynaere

Mogelijk dacht de medewerker welzijn van de N-VA-studiedienst dat kinderopvang onder het hoofdstukje werk zou vallen en dacht de collega bevoegd voor werk het omgekeerde. Laten we daar maar van uitgaan. Want het andere geval zou zeer slecht nieuws zijn voor alle gezinnen die hiervoor rekenen op de Vlaamse overheid.

Ons meten met Scandinavische toplanden

In veel Scandinavische landen is kinderopvang gewoon een recht. Dat is wel wat anders dan het bange afwachten van Vlaamse aanstaande ouders of er een plaatsje zal zijn voor hun pasgeborene. Voor veel jonge ouders is het puzzelen waarbij ze grootouders inschakelen en zelf - niet altijd uit eigen keuze - minder of tijdelijk niet werken.

Maar niet iedereen kan zich dat permitteren, en niet iedereen kan beroep doen op gezonde en beschikbare grootouders of behulpzame vrienden. Een job zoeken zonder betrouwbare en betaalbare kinderopvang is onbegonnen werk, om nog te zwijgen van een job uitoefenen.

"Ofwel wordt voor kinderopvang inderdaad naar lokale besturen gekeken, en dan hoort daar ook een kader en bijhorend budget bij, ofwel neemt de Vlaamse Regering de opvang opnieuw ter harte." - Elke Decruynaere

In 'de Scandinavische toplanden' zijn het vaak de lokale besturen die instaan voor kinderopvang. Let wel: ze krijgen daarvoor financiering en een kader van de centrale overheid. In alle stilte is er de afgelopen legislatuur ook bij ons een nieuwe evolutie ingezet. De stadsbesturen van Antwerpen en Gent en de VGC voor Brussel hebben op eigen houtje convenanten afgesloten met Kind&Gezin. Noodgedwongen, omdat het nodige budget van Vlaanderen achterwege bleef. Of dacht je dat het toeval was dat al deze convenanten zijn afgesloten in 2016? In dat jaar voorzag Vlaanderen 0 plaatsen uitbreiding in de kinderopvang. Wat mij betreft geen wenselijke evolutie. Ofwel wordt voor kinderopvang inderdaad naar lokale besturen gekeken, en dan hoort daar ook een kader en bijhorend budget bij, ofwel neemt de Vlaamse Regering de opvang opnieuw ter harte. Naast voldoende opvangplaatsen hoort daar ook aandacht voor kwaliteit (met voldoende en gekwalificeerd personeel) en de financiële leefbaarheid van de sector bij.

Een schitterende start

Laten we hopen dat het ontbreken van kinderopvang in de startnota een ongelukkige vergetelheid was. En niet het afwentelen op lokale besturen of de vrouwen terug aan de haard. Laten we hopen dat de Vlaamse Regering echt werk wil maken van een overheid waarop alle Vlaamse kinderen en hun ouders mogen rekenen. Zo'n overheid geeft ouders en kindjes tijd voor elkaar, maakt het ouders makkelijker om een job te vinden en biedt elk kind een schitterende start. Ga maar eens kijken in de Scandinavische toplanden.

Stad Gent reikt de Vlaamse Regering alvast de hand. In het memorandum dat de Stad publiceerde naar aanleiding van de verkiezingen, vraagt het Gentse bestuur om een capaciteitsmonitor voor de opvang van baby's en peuters. Dat maakt een degelijke meerjarenplanning en -budget mogelijk. De steun van de Vlaamse Regering voor kinderopvang is echt broodnodig: alleen al voor Gent zijn tegen 2023 meer dan 1 250 extra plaatsen nodig. En als lokaal bestuur willen we daarbij maar wat graag een voortrekkersrol blijven spelen en ook de regie voor onze rekening nemen. Daarvoor kan de Vlaamse Regering, en kunnen die duizenden gezinnen, op ons rekenen.

Dit opiniestuk verscheen op knack.be op 21 augustus 2019.