Duidelijkheid over optreden politie tegenover stakers

23 Mei 2023

Duidelijkheid over optreden politie tegenover stakers

Onze fractie heeft veel begrip voor de bezorgdheden en acties van het personeel van de supermarktketen

Het optreden van de politie aan verschillende Delhaize-vestigingen afgelopen weken ging niet ongemerkt voorbij. Het optreden in Gent haalde zelfs de nationale pers. Het recht op sociale actie en ook het stakingsrecht zijn belangrijke verworvenheden binnen onze democratie. Onduidelijkheden over het al dan niet schenden van die rechten moeten uitgeklaard worden. Daarom heeft Groen-raadslid Jeroen Van Lysebettens deze kwestie geagendeerd op de bevoegde gemeenteraadscommissie. 

 

Vragen stellen over het optreden van de Gentse flikken mag wat ons betreft alleszins niet verward worden met eventuele sympathie of antipathie voor de stakers zelf. Onze fractie heeft alvast veel begrip voor de bezorgdheden en acties van het personeel van de supermarktketen.  

 

Dialoog

We vinden het belangrijk dat vakbonden en het lokaal bestuur hierover met elkaar in dialoog blijven en informatie uitwisselen. 

De Groen-fractie is dan ook tevreden dat het bestuur ingegaan is op de vraag van de vakbonden naar een overleg over het optreden van de lokale politie bij de recente stakingsacties. Zodat alle twijfels weggenomen kunnen worden. We blijven pleiten om de dialoog met de vakbonden gaande te houden.

 

Democratie

Ook als raadslid dien je je verantwoordelijkheid op te nemen en de gebeurtenis grondig te beoordelen via de daarvoor voorziene middelen. 

Daarom agendeerde Jeroen deze kwestie in de bevoegde commissie Algemene Zaken, waar hij de burgemeester om meer duiding vroeg. 

Meer duiding bij de context van de inzet van de lokale politie alsook over de evaluatie van de tussenkomst zelf waaronder de tijdelijke aanhouding van enkele syndicale actievoerders. 

 

Inzet Gentse politie

De burgermeester lichtte toe hoe de lokale politie uitsluitend optrad vanuit haar wettelijke plicht om de gerechtsdeurwaarder, belast met de uitvoering van het vonnis in het kader van het sociale conflict, bij te staan (cf. art. 44 wet politieambt). Noch de politie noch de burgemeester nemen daarmee een standpunt in over het sociale conflict zelf.

Eén team van de op dat moment om andere redenen in Gent gemobiliseerde interventiereserve, werd ingezet bij de actie aan de Delhaize Watersportbaan op basis van de inschatting van de situatie op het moment zelf. Deze inschatting gebeurde door een officier van de politie, die samen met een collega initieel aanwezig was.

Men is overgegaan tot bestuurlijke aanhouding van die actievoerders die weigerden hun identiteit kenbaar te maken. Vakbonden en politie zijn het niet eens over of er in het kader van het vonnis al dan niet tot identificatie van stakers overgegaan kon worden. Jeroen kon vaststellen dat ook na de dialoog tussen burgemeester, de politie en de vakbonden, beide partijen over deze kwestie van mening blijven verschillen.

 

Recht op actievoeren

👉 Belangrijk voor ons is de herbevestiging door de burgemeester dat het Gentse stadsbestuur het recht op actievoeren hoog in het vaandel draagt en zal blijven dragen.

 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.